fbpx

Lantbruk

Skog och fritidshus i Bergslagen, 23 ha

Högsta bud

1 700 000 kr

Högstbjudande: 1 600 000 kr

Visa bud

Anmäl intresse

  • Budgivning pågår

Om fastigheten

I hjärtat av Bergslagen saluförs Lindesberg Nederhyttan 7:1.
Fastigheten är belägen strax öster om Sörsjön och utgörs av ett skifte som i huvudsak består av barrdominerad skog i god tillväxtålder. Därtill finns ett välhållet fritidshus av enkel standard. Här erbjuds varierad skog med möjlighet till långsiktig ekonomisk tillväxt samt jakt, fiske och rekreation i vacker natur.

Virkesförrådet beräknas till 2 856 m³sk och boniteten bedöms till 6,9 m³sk/ha och år. Oavsett om du är ny på skogsägande eller en erfaren förvaltare, så erbjuder fastigheten många möjligheter!

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

LINDESBERG NEDERHYTTAN 7:1

Adress

Torpa 332 71197 Storå

Totalareal
23,0 ha
Tomtområde
23,0 ha
Virkesförråd
2 856 m3sk

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Fastigheten

Välkommen till Torpa 332!
Här erbjuds barrdominerad skog i god tillväxtålder samt ett välhållet fritidshus av enkel standard. Fastigheten utgörs av ett skifte med en total areal om drygt 23 ha.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad av Vello Ottas via Moelven.
Fältarbetet utfördes under augusti 2023.

Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 23,3 ha. Totalt beräknas virkesförrådet till
2 856 m³sk, vilket innebär 123 m³sk/ha. Stor del av den produktiva skogsmarksarealen är beskogad med bestånd i god tillväxtålder. Trädslagsfördelningen domineras av tall med
46 %, därefter löv 28 % och gran 26 %. Boniteten beräknas till 6,9 m³sk/ha och år.

Se vidare under länk till skogsbilaga längre ned.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Fritidshus

Trevligt och välhållet fritidshushus i ett plan. Huset är uppfört 1977 och har en taxerad boyta om 39 kvm samt 12 kvm biyta. Byggnaden är uppförd på plintgrund med rödfärgad träfasad under yttertak av plåt. Standarden är enkel utan vatten och avlopp. Elektricitet finns. Uppvärmning sker genom eldning.

I anslutning till huset finns en mindre förrådsbod.

Jakt

Jakten tillfaller köparen 2024-07-01.

Fiske

Fastigheten har andel i fiskesamfälligheten Lindesberg Nederhyttan FS:3, vilken förvaltas av Löa Fiskevårdsområdesförening och gäller sjöarna Norrsjön och Sörsjön. Här finns möjlighet till bl. a. kräftfiske.

Arealuppgifter

Total areal enligt skogsbruksplan: 23,6 ha
Total areal enligt fastighetsutdrag: 22,96 ha
Total areal enligt Metrias karttjänst: 23,48 ha

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade.
Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Forn- och kulturlämningar

Inga forn- eller kulturlämningar finns registrerade inom fastigheten.
Enligt skogsbruksplanen finns spår av tidigare träkolsframställning, i form av kolbottnar,
inom avdelning 1 och 17.

Friskrivningsklausul

Då säljaren är ett dödsbo som ej har närmare kännedom om fastigheten kommer en friskrivningsklausul att finnas med i kontraktet, där säljaren friskriver sig från fel eller brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

Visning

Bostadshus visas enligt överenskommelse med fastighetsmäklaren.
Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar,
djur samt eventuell pågående jakt eller liknande.

Prisidé

För fastigheten gäller som utgångspris 1 600 000 SEK.

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen i område där förvärvstillstånd krävs.

För mer information, se Länsstyrelsens hemsida.
www.lansstyrelsen.se/orebro/natur-och-landsbygd/information-till-verksamma-pa-landsbygden/forvarv-av-lantbruksfastigheter.html

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet.
Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter