Lantbruk

Skog och åker i Finnåker, 82 ha

Högstbjudande

5 500 000 kr

Budgivning pågår

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
82,3 ha
Tomtområde
82,3 ha
Virkesförråd
8 569 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

LINDESBERG FINNÅKER 6:19

Adress

Österäng 988 73273 Fellingsbro

Om fastigheten

Jord- och skogsfastighet med framtidsmöjligheter.
Skogen är talldominerad och har ett virkesförråd om drygt 8 500 m3sk.
Välarronderad åkermark som omfattar 27 ha.
Fastigheten ingår i älg- och kronviltsskötselområde.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Fastigheten

Jord, skog och byggnader i Finnåker.
Fastigheten utgörs av ett skifte som omfattar 82 ha.

Avståndet till Lindesberg är 25 km, till Köping 30 km och till Örebro drygt 60 km.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad i november 2020 av Mellanskog.

Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 36,4 ha.
Totalt beräknas virkesförrådet till 8 569 m3sk, vilket innebär 235 m3sk/ha.
Virkesförrådet domineras av äldre skog.
Boniteten bedöms till 6,0 m3sk per ha och år.
Årlig tillväxt uppgår enligt planen till 182 m3sk.
Tall är det dominerande trädslaget med 55 % följt av
gran 37 %, och löv 8 %.

Åkermark

Enligt nyupprättad skogsbruksplan omfattar åkermarken en areal om 27,9 ha.
Enligt taxeringsuppgifterna har marken en för området normal produktionsförmåga men är otillfredsställande dränerad.

Mangårdsbyggnad

Mangårdsbyggnad med äldre charm, men i stort renoveringsbehov.
Totalt 6 rum och kök. I några rum finns kakelugnar bevarade.

Djupborrad brunn. Enskilt avlopp från 2018.

Ladugård / loge

Äldre byggnad med ladugård i timmer och logdel i stående rödfärgad panel. Taket är plåtklätt.

Soldattorp

Mysigt soldattorp med utsikt över landskapet. Stående rödfärgad panel, plåttak och torpargrund.

Förråd

Rödfärgad länga under plåttak i anslutning till soldattorpet.

Jakt

Jakten är utarrenderad fram till 2022-09-22.
Fastigheten ingår i Fellingsbro-Näsby älgskötselområde och kronviltsskötselområde.
Kontaktuppgifter till ordförande lämnas på begäran.

Stödrätter

Med försäljningen följer 16,4 stödrätter.
Enligt överenskommelse överför arrendatorn stödrätterna till fastighetsägaren efter arrendets upphörande.

Arealuppgifter

Total areal enligt skogsbruksplan: 82,3 ha
Total areal enligt fastighetsutdrag: 78,7 ha
Total areal enligt Metrias karttjänst: 82,3 ha

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade.
Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Forn- och kulturlämningar

Enligt Riksantikvarieämbetet finns inom fastighetens gränser en fornlämning.
Lämningen beskrivs som moränhöjd med en yta om ca 500 kvm.
Området är markerat med röd ring på bifogad karta.

Arrende

Jordbruksmarken är utarrenderad fram till 2022-03-16.
Arrendet är uppsagt.

Hyra

Ett hyreskontrakt avseende mangårdsbyggnaden finns upprättat.
Hyresgästen är uppsagd och skall lämna bostaden i flyttstädat skick senast 2021-04-30.

Taxeringsvärde

Taxeringsvärdet är ej fastställt då fastigheten är samtaxerad.
Taxeringsvärden för byggnader som ingår från taxeringen 2020 är:
Småhusbyggnad, lantbruk: 328 000 SEK
Småhusmark, lantbruk: 114 000 SEK
Ekonomibyggnad: 59 000 SEK

Inteckningar

För fastigheten Lindesberg Finnåker 6:19 finns fem skriftliga pantbrev om sammanlagt
24 000 SEK.
Pantbreven är förkomna och ansökan om dödning av inteckningarna/pantbreven är skickad till Lantmäteriet.

I övrigt finns inga inteckningar i fastigheten.

Prisidé

För fastigheten gäller som utgångspris 5 500 000 SEK.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande summa senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 14 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför kontroll av finansieringsmöjligheter samt uppfyllande av undersökningsplikten skall vara klart innan bud lämnas.

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Visning

Byggnader visas enligt överenskommelse med fastighetsmäklaren.
Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur samt eventuell pågående jakt eller liknande.

Upplysning

Lindesberg Finnåker 6:19 angränsar till skogs- och åkerfastigheten
Lindesberg Fellingsbro-Kilen 1:1 som också bjuds ut till försäljning.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet.
Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Vid undersökning skall hänsyn till grannar, djur och eventuell pågående jakt eller liknande tagas.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 24 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter