fbpx

Skogsfastighet

Skog med bra tillgänglighet i Arjeplog

Försäljningssätt

Anbud senast tor 3 jun kl 12:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
261,2 ha
Skogsmark
183,9 ha
Myr/kärr/mosse
72,3 ha
Väg och kraftledning
2,4 ha
Övrigmark
0,6 ha
Vatten
2,0 ha
Virkesförråd
13 299 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

ARJEPLOG KALLÖN 4:16

Om fastigheten

Skogsfastighet med bra tillgänglighet på Kallön, ca 3 mil söder om Arjeplog. Enligt skogsbruksplanen uppgår fastighetens landareal till 259,2 ha varav ca 184 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppgår till 13 299 m3sk och fördelar sig på 73 % tall, 21 % gran och 6 % löv. Boniteten är 2,6 m3sk/ha/år. Fastigheten ingår i Kallöns VVO som har 3990 ha. Fastigheten är med i Arjeplogs allmänningsskogar.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad av Stefan Drugge i april 2021. Enligt skogsbruksplanen uppgår fastigheten till 259,2 ha landareal varav 183,9 ha är produktiv skogsmark. Fastighetens virkesförråd uppgår till 13 299 m³sk. Boniteten är 2,6 m³sk/ha/år. Virkesförrådet fördelar sig på 73 % tall, 21 % gran och 6 % löv. Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Jakt

Fastigheten ingår i Kallöns VVO som har en registrerad areal om 3990 ha och hade jaktåret 2020/2021 en tilldelning på 5 vuxna och 5 kalvar

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för boende utanför Arjeplogs kommun

Forn- och kulturlämningar

Fastigheten har inga registrerade forn- och kulturlämningar

Naturvärden

Ingen registrerad nyckelbiotop finns på fastigheten

Inteckningar

Fastigheten säljs utan inteckningar

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast tor 3 jun kl 12:00

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter