fbpx

Lantbruk

Skog & Jakt vid Kolforsen

Högsta bud

2 400 000 kr

Högstbjudande: 2 600 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Intresseanmälan

Anmäl intresse

  • Ny
  • Budgivning pågår

Om fastigheten

Skogsfastighet med goda jaktmöjligheter och egen strand mot Testeboån belägen vid Kolforsen ca 10 km öster om Ockelbo. Fastigheten är obebyggd och består av fem skiften om totalt 55,9 hektar mark varav 40,1 hektar är produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppskattas till ca 7 015 m³sk vilket ger ett medelförråd om 175 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 5,8 m³sk per ha och år. Skogsbeståndet som domineras av tallskog består främst av gallrings- och avverkningsmogna skogar där ca 2 400 m³sk är i slutavverkningsbar ålder. Fastigheten ingår i ÖMG viltvårdsområde som jagar på en areal om ca 6 476 ha.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

OCKELBO ÖSTBY 8:45

Adress

Skogsfastighet

Totalareal
55,9 ha
Skogsmark
40,1 ha
Skogsimpediment
14,3 ha
Väg och kraftledning
0,5 ha
Övrigmark
1,0 ha

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

De uppgifter om skogstillståndet som presenteras i detta underlag har erhållits från en skogsbruksplan upprättad av Bergvik Skog. Planen har uppdaterats med utförda åtgärder och årlig tillväxt fram till 2022 av Ludvig & Co.

Den produktiva skogsmarken uppgår totalt till 40,1 hektar med ett uppskattat virkesförråd om ca 7 015 m³sk som domineras av tallskog varav ca 2 400 m³sk har nått slutavverkningsmogen ålder. Medelvolymen per ha är ca 175 m³sk, medelboniteten på skogsskiftena är beräknad till 5,8 m³sk/ha och den beräknade tillväxten är ca 253 m³sk för kommande tillväxtsäsong.

För övriga upplysningar se sammanställning över ålders- och huggningsklasser samt avdelningsbeskrivning och skogskarta.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Skogsskiftena ingår i Östby-Murgården-Gäveränge (ÖMG) viltvårdsområde som omfattar en areal om ca 6 476 hektar. Jaktmarkerna har god tillgång på vilt och här jagas älg, rådjur, räv, hare och fågel. Småviltsjakten sker enskilt över hela området medans älgjakt och delar av björnjakten bedrivs gemensamt. Ny ägare kan tillträda jakten 2023-07-01. För kontaktuppgifter till ordförande kontakta ansvarig mäklare Joakim Hagelin på telefon nr: 026- 24 59 79 eller maila: joakim.hagelin@ludvigfast.se.

Forn- och kulturlämningar

Inga registrerade forn- eller kulturlämningar återfinns på fastigheten (Källa: Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet)

Naturvärden

På fastigheten finns ett område om 0,9 hektar registrerat med höga naturvärden. Se södra delen av avdelning 16, skifte 4 i skogsbruksplanen. (Källa: Skogsstyrelsen)

Vägar

Fastigheten har andel i väg och erlägger en årlig vägavgift om ca 1 000 kr per år.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson. Förvärvstillstånd krävs för juridisk person.

Områdesbeskrivning

Fastigheten ligger i ett naturskönt och varierat skogslandskap vid Kolforsen som en gång i tiden var en skogsfäbod men som utvecklades till en by när rallarna kom på 1800-talet. Här passerar Testeboån på sin väg mot havet och nedanför forsen vid byn finns ett litet bad som kan vara värt ett besök en varm sommardag. Fastigheten lämpar sig utmärkt för småskaligt skogsbruk, jakt och rekreation. Närmaste större ort är Ockelbo dit det tar ca 20 min med bil där det bland annat finns tågstation, matbutik, restaurang, bank, skola, sporthall och badhus.

Vägbeskrivning

Fastigheten ligger vid Kolforsen ca 10 kilometer öster om Ockelbo och gränsar mot Testeboån i väst. Från Ockelbo kör länsväg 272 norrut mot Bollnäs, efter ca 1,7 km sväng höger på väg 303 mot Hagsta, kör sedan 5 km och sväng av höger mot Kolforsen. Skiftena ligger längs kolforsvägen , se bifogade kartor.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 900 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna intresseanmälan

Högstbjudande: 2 600 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter