fbpx

Lantbruk

Skog, jakt & rekreation

Högstbjudande

1 250 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast tor 20 maj kl 17:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
15,9 ha
Skogsmark
15,3 ha
Övrigmark
0,4 ha
Vatten
0,2 ha
Virkesförråd
3 665 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

GÄVLE VÄSTERBERG 3:6 - 3:25

Adress

Skogsfastighet

Om fastigheten

Välarronderad skogsfastighet med 19 tomter för fritidsbostäder och strand emot liten skogstjärn strax norr om Gävle. Totalt 15,7 hektar mark varav 15,3 hektar är produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 3 665 m³sk varav 3 382 m³sk uppnått slutavverkningsbar ålder. Fastigheten lämpar sig för småskaligt skogsbruk, jakt och rekreation. På fastigheten finns en huggarkoja med indragen el och ett förråd för förvaring. Fastigheten ingår i Västerberg-Norrtjärns viltvårdsområde som jagar på ca 1 215 hektar.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Huggarkoja

Huggarkoja byggd på järnbalkar med stomme av trä klädd med stående rödmålad träpanel och tak av asfaltspapp. I kojan finns ett enklare kök med spisplattor, diskbänk och kylskåp samt två sovplatser. El finns indraget.

Förråd

Förrådsbyggnad på grundplintar med stomme av trä klädd med rödmålade skivor under tak av plåt.

Skogsuppgifter

De uppgifter om skogstillståndet som presenteras i detta underlag har erhållits från en skogsbruksplan upprättad av Andreas Östlund på Ludvig och Co under september 2020.

Den produktiva skogsmarken uppgår totalt till 15,3 hektar med ett uppskattat virkesförråd om ca 3 665 m³sk som domineras av granskog varav ca 3 382 m³sk har uppnått slutavverkningsbar ålder. Medelvolymen per ha är ca 240 m³sk, medelboniteten på fastigheten är beräknad till 6,4 m³sk/ha och den beräknade tillväxten är ca 123 m³sk för kommande tillväxtsäsongen 2021.

För övriga upplysningar se sammanställning över ålders- och huggningsklasser samt avdelningsbeskrivning och skogskarta.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Västerberg-Norrtjärns viltvårdsområde som jagar på ca 1 215 hektar. Älgjakten bedrivs gemensamt medan småviltsjakten får bedrivas enskilt över hela området. Jaktbart vilt är framförallt älg, rådjur, räv, skogsfågel och björn. Kronhjort förekommer i området. En ny markägare kan tidigast tillträda jakten 2021-07-01. För kontaktuppgifter till ordförande, kontakta Joakim Hagelin 026- 24 59 79 eller maila: joakim.hagelin@lrfkonsult.se.

Övriga marktyper

Fastigheten ligger inom ett detaljplanerat område med tomtmark avsedd för bebyggelse av fritidshus och parkmark i form av strövområde, se Gävle kommuns planarkiv. Tomt- och parkmarken är beskogade med slutavverkningsbar skog och får skötas enligt skötselplan, vilket motsvarar skogsbruksplan för fastigheten.

Väg

Fastigheten har andel i Gävle Västerberg GA:2 avseende väg.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (källa: Skogsstyrelsen)

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns en fornlämning i form av tjärdal/tjärgrop, se avdelning 1 i bifogad skogskarta. (Källa: Riksantikvarieämbetet)

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson. Förvärvstillstånd krävs för juridisk person.

Områdesbeskrivning

Fastigheten ligger i ett varierat skogslandskap med inslag av sjöar och lämpar sig för småskaligt skogsbruk, jakt och fiske. Se bifogade kartor.

Vägbeskrivning

Från Gävle kör E4:a norrut mot Sundsvall sväng av vid avfarten mot Hagsta Krog, tag sedan vänster på väg 303 mot Ockelbo, kör ca 200 meter och sväng sedan vänster in på Råhällavägen, följ vägen fram till Råhällan sväng sedan vänster in på västerbergsvägen, följ vägen ca 6 km tills ni kommer fram till fastigheten. Se bifogade kartor.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna intresseanmälan senast tor 20 maj kl 17:00

Högstbjudande: 1 250 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter