Lantbruk

Skog, jakt och stuga vid Bjustjärnen

Högsta bud

625 000 kr

Prisidé: 700 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
15,6 ha
Skogsmark
13,4 ha
Skogsimpediment
0,1 ha
Inägomark
1,0 ha
Väg och kraftledning
0,3 ha
Övrigmark
0,8 ha
Virkesförråd
1 609 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

ORSA HANSJÖ 92:8

Adress

Tjärnvägen 2 79490 Orsa

Om fastigheten

Nu kan du förena dina intressen vad gäller skog, jakt och möjlighet till fritidsboende. Endast 7 km till Orsa Grönklitt med skidbackar, längdspår och rovdjurspark. Trevligt inägoskifte med bra läge mellan byvägen och Bjustjärnen med oinredd stuga. Ett skogsskifte med väg och uppställningsplan precis utanför byn. Skogsskifte vid Hällsjön, samt ett mindre vid Rävtjärnarna. Totalt ca 16 ha, varav 13,4 ha produktiv skogsmark med virkesförråd om ca 1 609 m³sk. Jakträtt i Hansjö viltvårdsområde om ca 21 600 ha, samt möjlighet till småviltsjakt på Orsa Besparingsskog om ca 60 000 ha. Möjlighet att köpa intilliggande gård med garagebyggnader.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Vägbeskrivning

För vägbeskrivning se karta. På Ludvig & Cos hemsida kan du få vägbeskrivning till fastigheterna samt skogsinventeringen i fält. Välj "Hitta hit"
för vägbeskrivning, respektive "Visa gårdskarta" för att se skogsskiftena med indelning och avdelningsdata. Fungerar i webbläsare i både datorer och smarta
mobiltelefoner.

Stuga

Det finns ett mindre hus på skiftet vid Bjustjärnen. Huset är oinrett och oisolerat. Vatten, avlopp och el saknas. Det är idag taxerat som ekonomibyggnad. För att färdigställa det som fritidsbostad krävs troligtvis bygglov. Elektricitet finns vid tomtgräns för anslutning.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen upprättades september 2020 av Jerker Axelsson. Fastigheten omfattar enligt skogsbruksplanen totalt ca 16 ha, varav ca 13,4 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 1609 m³sk. Medelboniteten är uppskattad till 5,3 m³sk/ha och år.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper, höga natur eller kulturvärden fanns vid kontrolltillfället registrerade på fastigheten enligt Skogens Pärlor, www.svo.se eller SeSverige, www.metria.se.

Jakt

Fastigheten har jakträtt i Hansjö viltvårdsområde om ca 21 600 ha. Kontaktperson Nils Björklund, 070-633 70 54. Läs mer på www.hansjojagaren.com.
Möjlighet till småviltsjakt på Orsa Besparingsskog om ca 60 000 ha. Läs mer på www.orsabesparingsskog.se.

Jakträtten är upplåten t.o.m. 30 juni 2021.

Fiske

Fastigheten ligger inom Orsa fiskevårdsområde. Läs mer på ofvo.nu.

Möjlighet att köpa intilliggande gård

Gården (Hansjö 92:9) som gränsar till skiftena vid Bjustjärnen säljes som ett eget objekt. Kontakta mäklare för mer information.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom omarronderingsområde samt glesbygdsområde enligt jordförvärvslagen. Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs alltid. Ansökan om förvärvstillstånd görs hos Länsstyrelsen. Mäklaren är behjälplig med ansökan. Länsstyrelsens avgift för förvärvsprövning betalas av köparen i samband med ansökan och är för fysisk person 4 600 kronor och för juridisk person 7 100 kronor. För fysisk person folkbokförd sedan minst tolv månader i glesbygd i den kommun där egendomen är belägen tas dock ingen avgift ut.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till säljare och till köpare om auktion skett. Vid sluten anbudsgivning har säljaren ingen skyldighet att överlämna budförteckning till köpare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Fastighetsbeskrivning

Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter