fbpx

Lantbruk

Skog i västra Dalarnas fjällvärld

Högstbjudande

2 800 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast mån 5 jul

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
156,7 ha
Betesmark
0,3 ha
Skogsmark
111,8 ha
Skogsimpediment
42,5 ha
Väg och kraftledning
1,9 ha
Vatten
0,2 ha
Virkesförråd
11 147 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

ÄLVDALEN HÄGNÅSEN 3:1

Om fastigheten

Skogsfastighet vid Fulufjällets fot med skiften angränsade till Morbäckssäterns fritidsby, samt vid Hägnåsens fäbod. Eventuell möjlighet till avstyckning av tomter. Totalt ca 156 ha, varav ca 111 ha
produktiv skogsmark. Virkesförråd om ca 11 100 m³sk med stor andel äldre skog. Fastigheten har jakträtt i Hägnåsens VVO om ca 5 000 ha. Fastigheten har del i Särna-Idre Besparingsskog som
bland annat ger bidrag för markberedning, plantering och röjning, samt möjlighet till småviltsjakt på besparingens marker om ca 50 000 ha.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Vägbeskrivning

Se översiktskarta för vägbeskrivning till samtliga skiften eller på Ludvig & Cos hemsida kan du få vägbeskrivning till fastigheten samt skogsinventeringen i fält. Välj "Hitta hit" för vägbeskrivning, respektive "Visa gårdskarta" för att se skogsskiftena med indelning och avdelningsdata. Fungerar i webbläsare i både datorer och smarta mobiltelefoner.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen upprättades 2020 av skogsfirma DSK Skog AB. Fastigheten omfattar enligt skogsbruksplanen totalt ca 156,5 ha, varav ca 111,8 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 11 147 m³sk. Medelboniteten är uppskattad till 3,2 m³sk/ha och år.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmärkta. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Naturvärden

Det finns ett naturvärdesobjekt om ca 30 ha registrerat på fastigheten. Det finns även en nyckelbiotop om ca 16 ha. Inga övriga nyckelbiotoper, höga natur eller kulturvärden fanns vid kontrolltillfället registrerade på fastigheten enligt Skogens Pärlor, www.svo.se eller SeSverige, www.metria.se.

Fiske

Fastigheten ligger inom Särna-Idre fiskevårdsområde.

Jakt

Jakträtt inom Hägnåsens viltvårdsområde om ca 5000 ha. Kontaktperson Gunder Eriksson 070 5380528.
Fastigheten har även andel i Särna-Idre besparingsskog som ger rätt till jakt på besparingens marker om 50 000 ha. Se www.besparingsskogen.se/sarna-idre/verksamhet/jakt-fiske/ ​

Älvdalen Särna-Idre besparingsskog

Fastigheten har del i Älvdalen Särna-Idre besparingsskog som lämnar bidrag till bl.a. markberedning, plantering och röjning. Mer om Särna- idre besparingsskog finns att läsa på www.besparingsskogen.se/sarna-idre/

Morbäckssäterns fritidsby

Fastigheten ligger i anslutning till Morbäcksäterns fäbod som idag är en fritidsby med fjällstugor. I området finns elekricitet, fina skoter- och vandringsleder. Bärplockning och hjortronmyrar. Eventuell möjlighet till ytterligare exploatering. Kontaka stadsbyggnadskontoret på Älvdalens kommun för undersökning av möjlighet till avstyckning av tomter.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare om auktion skett. Vid sluten budgivning har säljaren ingen skyldighet att överlämna budförteckning till köpare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom glesbygdsområde. Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs för juridisk person samt för fysisk person som inte sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen.
Ansökan om förvärvstillstånd görs hos Länsstyrelsen. Mäklaren är behjälplig med ansökan. Länsstyrelsens avgift för förvärvsprövning betalas av köparen i samband med ansökan till pg 351 90-8 och är för fysisk person 4100 kronor och för juridisk person 7100 kronor.

Besiktning och undersökningsplikt

Ingen visning kommer att arrangeras. Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Fastighetsbeskrivning

Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast mån 5 jul

Högstbjudande: 2 800 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter