fbpx

Lantbruk

129 ha skog med sjöläge i Vansbro

Prisidé

4 995 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tis 26 okt kl 14:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
129,4 ha
Skogsmark
89,3 ha
Skogsimpediment
33,4 ha
Väg och kraftledning
4,0 ha
Övrigmark
2,7 ha
Virkesförråd
12 676 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

VANSBRO UPPSÄLJE 18:9

Om fastigheten

Fint belägen obebyggd skogsfastighet runt Övre- och Nedre Gruckotjärnen som i själva verket är en sjö. Fastigheten är lättillgänglig då den gränsar till riksväg 66 mellan Vansbro och Äppelbo. Totalt ca 129 ha, varav 89 ha är produktiv skogsmark med virkesförråd om ca 12 700 m³sk i blandande huggningsklasser, varav ca 8 000 m³sk har uppnått lägsta ålder för avverkning. En insticksväg om ca 200 m har nyligen byggt över Gruckån. Möjlighet finns till förlängning av vägen för att enklare komma åt den välskötta skogsbestånden längre söder ut på skiftet. Här kan du bedriva egen jakt på fastigheten, men även möjlighet att ansluta sig till Dala-Järna östra jaktvårdsförening om ca 34 000 ha.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Vägbeskrivning

För vägbeskrivning se karta. På Ludvig & COs hemsida kan du få vägbeskrivning till fastigheten samt skogsinventeringen i fält. Välj "Hitta hit"
för vägbeskrivning, respektive "Visa gårdskarta" för att se skogsskiftena med indelning och avdelningsdata. Fungerar i webbläsare i både datorer och smarta
mobiltelefoner.

Nybyggd väg

En väg har nyligen byggts (rödmarkerad på fastighetskarta) som sträcker sig från riksvägen över bäcken med vändplan vid kraftlinan. Möjlighet finns att fortsätta med vägen längre in på skiftet för ett rationellare skogsbruk. Beviljat avverkningsbeslut från Skogsstyrelsen finns för huggning av väglinan. Kontakta mäklare för mer information.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller naturvärden fanns vid kontrolltillfället registrerade på fastigheten enligt Skogens Pärlor, www.svo.se eller SeSverige, www.metria.se.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad 2009 av Skogsstyrelsen och därefter ajourförd av Stora Enso, samt utifrån fjärranalys (laserskanning) uppdaterad och framskriven till år 2021 av Foran Forest. Fastigheten omfattar enligt​ skogsbruksplanen totalt ca 129,4 ha, varav ca 89,3 ha är produktiv skogsmark. Virkesförråd om ca 12 700 m³sk, varav ca 8000 m³sk uppnått slutavverkningsbar ålder. Medelboniteten är beräknad till 4,3 m³sk per ha och år.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastigheternas gränser kan vara bristfälligt uppmärkta. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Jakt

Fastigheten ligger inom ett oregistrerat område och ingår i Dala-Järna nordvästra älgskötselområde, vilket betyder att enskild jakt
på fastigheten kan bedrivas. Möjlighet finns att ansluta sig till Dala-Järna östra jaktvårdsförening som disponerar ca 34 000 ha. För mer information och möjligheter till medlemskap kontakta ordförande Göran Tilja 072-2474661.

Fiske

Fastigheten ligger inom Järna fiskevårdsområde.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom glesbygdsområde. Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs för juridisk person samt för fysisk person som inte sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen. Ansökan om förvärvstillstånd görs hos Länsstyrelsen. Mäklaren är behjälplig med ansökan. Länsstyrelsens avgift för förvärvsprövning betalas av köparen i samband med ansökan till pg 351 90-8 och är för fysisk person 4 600 kronor och för juridisk person 7 100 kronor.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till säljare och till köpare om auktion skett. Vid sluten anbudsgivning har säljaren ingen skyldighet att överlämna budförteckning till köpare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Besiktning och undersökningsplikt

Inga visningar kommer att arrangeras. Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Fastighetsbeskrivning

Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 2 400 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast tis 26 okt kl 14:00

Prisidé: 4 995 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter