fbpx

Lantbruk

Skog i Ramsele

Högstbjudande

4 400 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast mån 31 maj

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
177,5 ha
Skogsmark
129,6 ha
Skogsimpediment
45,1 ha
Övrigmark
2,8 ha
Virkesförråd
14 887 m3sk
Boyta
170 kvm

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

SOLLEFTEÅ KRÅNGEN 5:5

Om fastigheten

Välskött skogsfastighet på 177 ha varav 130 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd enligt nygjord skogsbruksplan 14 900 m³sk med bra tillväxt. Inga byggnader finns på fastigheten. Jakt i vvo på 2 950 ha.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen i Krången strax norr om Ramsele. Se översiktskarta och skogskartor.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad i oktober 2020 av Thomas Sandin på Sandins Natur & Skogstaxering, telefon 070-679 80 98. Fastigheten består av 2 stora skogsskiften och fyra små s.k. fäbodskiften med totalt 130 ha produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet är 14 900 m³ sk. Dessutom har fastigheten del i en halvö (gemensam ägovidd) nedströms Ramsele. Inga uppgifter har hittats om andelar i denna och varken areal eller virkesförråd för denna halvö finns med i skogsbruksplanen.

Geografiska och biologiska förutsättningar
Markförhållandena är jämna, och större delen av fastigheten är frisk skogsmark som är tillgänglig för drivning under större delen av året.
Boniteterna är normala för området med lingon och blåbär som vanligaste markvegetationstyper.

Skogstillstånd
Det dominerande trädslaget är tall som upptar ca 65 % av virkesförrådet. Skogens åldersfördelning är övervägande yngre och medelålders skog.
Ungefär 24 %, (32 ha) av arealen är skog i huggningsklasserna G2, S1 och S2 och volymen uppgår här till ca 5 600 m³sk. Andelen skog yngre än 20 år ca 14 %, (17 ha).

Avverkning
Föreslagen avverkningsnivå uppgår till ca 4 700 m³sk under planperioden. Detta ligger i nivå under tillväxten på fastigheten.

Skogsvård
Det finns ett behov av röjning på en mindre del av fastigheten under senare delen av planperioden.

Naturvärden
Det finns inga nyckelbiotoper och bestånd med höga naturvärden registrerade hos SKS på fastigheten.

Lagfart

Kostnaden för lagfart är 1,5% av köpeskillingen + 825 kr i expeditionsavgift.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson som är bosatt i glesbygdssocken i Sollefteå kommun. För övriga krävs däremot förvärvstillstånd.

Ansökan om förvärvstillstånd kostar 4 600 kr.

Jakt

Fastigheten ingår i viltvårdsområde som omfattar 2 950 ha. I dagsläget är det 14 jägare i jaktlaget. Tilldelning 2020 var 8 vuxna djur och fri kalv. För mer information kontakta jaktledare Magnus Jonsson.

Vägar

Fastigheten har en egen väg tillsammans med en annan fastighetsägare. Inga avgifter på denna väg. För övriga vägar sker utdebitering vid behov.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 286 600 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast mån 31 maj

Högstbjudande: 4 400 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter