Skogsfastighet

Skog i Österfärnebo

Högsta bud

6 050 000 kr

Högstbjudande: 4 800 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Virkesförråd
12 521 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SANDVIKEN ÅS 3:3, DEL AV

Adress

Skogsfastighet

Om fastigheten

Lättillgänglig och obebyggd skogsmark ca 4 mil söder om Sandviken fördelad på fem skiften. Totalt 67,5 hektar mark varav 62,2 hektar är produktiv skogsmark som domineras av tall- och granskog där det är dags att slutavverka, virkesförrådet uppskattas till 12 521 m³sk varav 9 600 m³sk har uppnått slutavverkningsbar ålder. Fastighetsbildning pågår så skogsskiftena kommer inom kort bilda egen fastighet.

Fastigheten ingår i Färnebo Östra viltvårdsområde som jagar på en areal om ca 1 890 hektar.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

De uppgifter om skogstillståndet som presenteras i detta underlag har erhållits från en skogsbruksplan upprättad av Ingvar Björk under januari 2020.

Den produktiva skogsmarken uppgår totalt till 62,2 hektar med ett uppskattat virkesförråd om ca 12 521 m³sk som domineras av tall- och granskog varav ca 9 600 m³sk har uppnått slutavverkningsbar ålder. Medelvolymen per ha är ca 201 m³sk, medelboniteten på fastigheten är beräknad till 5,8 m³sk/ha och den beräknade tillväxten är 377 m³sk för kommande tillväxtsäsongen.

För övriga upplysningar se sammanställning över ålders- och huggningsklasser samt avdelningsbeskrivning och skogskarta.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Färnebo Östra viltvårdsområde som jagar på en areal om ca 1 890 hektar. Jaktmarkerna har god tillgång på vilt och här jagas främst älg, rådjur, vildsvin, räv, bäver och skogsfågel. Småviltsjakten sker enskilt över hela området medans älgjakten bedrivs gemensamt. Den årliga avgiften är för närvarande 1 500 kronor för småvilt och
5 100 kronor för all jakt inklusive fällavgifter. Ny ägare kan tillträda jakten tidigast
2020-07-01. För kontaktuppgifter till jaktledare, kontakta Joakim Hagelin 026-24 59 79 eller via mail: joakim.hagelin@ludvig.se

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller fem skogsskiften som utgör del av fastighet. Ansökan om fastighetsbildning är sökt och ärendet är registrerat hos lantmäteriet. Skogsskiftena kan bilda egen fastighet eller fastighetsregleras till av köparen ägd fastighet. Säljaren ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och betalar kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen.

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Forn- och kulturlämningar

Inga forn- eller kulturlämningar finns registrerade på fastigheten. (Källa: Riksantikvarieämbetet)

Naturvärden

Inga höga naturvärden eller nyckelbiotoper finns registrerade på fastigheten. (Källa: Skogsstyrelsen)

Väg

Fastigheten har andel i gemensamhetsanläggningarna Sandviken Klappsta Ga:1 och Ga:2 samt i samfälligheten Sandviken Ås S:1 avseende väg. Vägavgift debiteras ut i samband med att underhåll av väg har utförts, under 2019 betalades 587 kronor i vägavgift.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger i glesbygdsområde. Förvärvstillstånd krävs för juridisk person och privatperson om man inte sedan minst ett år är folkbokförd inom Österfärnebo socken.

Områdesbeskrivning

Fastigheten ligger i ett varierat åker och skogslandskap och lämpar sig för småskaligt skogsbruk och jakt. I Österfärnebo finns matbutik och övernattningsmöjlighet. Närmaste större ort är Gävle (ca 5 mil), Sandviken (ca 4 mil) och Östervåla (ca 3 mil).

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter