fbpx

Skogsfastighet

Skog i norra Ölme

Högstbjudande

1 500 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 15 maj kl 16:00

Anmäl intresse

Om fastigheten

Nu finns en skogsfastighet till försäljning i norra Ölme. Totalt 45 ha varav ca 21 ha produktiv skogsmark och resterande mestadels mosse, allt i ett sammanhängande skifte med gräns mot väg. Ingår i Ölmans Älgskötselområde och Kronhjortsskötselområde. Idag bedrivs jakten enskilt på egen fastighet.
Samtidigt säljs den angränsande fastigheten Östra Sunnäs 1:36 med bostadshus och totalt 5,8 hektar mark. Ett tillfälle för den som vill kombinera sitt skogsägande med boende i området. Se separat annons.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

KRISTINEHAMN STORA LERDALA 1:28

Adress

Ölme Bomheden-Fallet, Skogen 68194 Kristinehamn

Totalareal
45,4 ha
Skogsmark
20,8 ha
Myr/kärr/mosse
23,1 ha
Inägomark
1,1 ha
Väg och kraftledning
0,3 ha
Övrigmark
0,1 ha
Virkesförråd
2 930 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan som ursprungligen upprättades i mars 2022 av Mellanskog. Inför försäljningen har denna justerats med ett nytt hygge samt räknats fram med ett års tillväxt.
Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 20,8 ha med ett totalt virkesförråd om 2 930 m³sk varav 416 m³sk är S1 skog. Beräknad medelbonitet är 6,8 m³sk/ha i snitt och årlig tillväxt 113 m³sk/år i medel under planperioden (med hänsyn till föreslagna åtgärder). Virkesförrådet är i medeltal 141 m³sk per hektar med en trädslagsfördelning där tall utgör 49%, gran 41% och löv 10%. Avverkningsförslag under planperioden (2023-2032) är totalt 401 m³sk fördelat på föryngringsavverkning 23 m³sk samt gallring 378 m³sk.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Finns en mindre inäga om ca 1 hektar där en liten damm anlagts.

Jakt

Fastigheten ligger inom Ölmans Älgskötselområde och Kronhjortsskötselområde. Liten del (ca: 2ha) i fastighetens södra del är belägen inom Ölme allmännings vvo, men större delen av fastigheten ligger utanför. Ingår för närvarande inte i någon jaktlig sammanslutning på älg eller småvilt. Fram till gångna årsskiftet betalade ett angränsande jaktlag norr om fastigheten för nyttjanderätten till jakt.
Då man ändå ingår i Älgskötselområdet har man möjlighet att skjuta en älgkalv på egen fastighet under jaktsäsongen.

Forn- och kulturlämningar

Inga forn- eller kulturlämningar finns registrerade på fastigheten.
Källa: Skogsstyrelsen, Skogens pärlor

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper finns registrerade på fastigheten. Ett område är angivet som sump/mosseskog i skogsstyrelsens kartor.
Källa: Skogsstyrelsen, Skogens pärlor.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom distrikt Ölme, Kristinehamns kommun. Detta räknas inte som glesbygdsområde varför en privatperson inte behöver ansöka om förvärvstillstånd inför ett köp. För juridiska personer gäller särskilda regler.

Visning

Välkommen att själv besöka fastigheten för att bilda dig en uppfattning om dess egenskaper. Tänk på att visa hänsyn till grannar, planteringar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Om du själv besöker fastigheten ta gärna hjälp av vår interaktiva gårdskarta.
Gå in på www.ludvig.se/fastigheter/ med din mobila enhet och klicka upp Gårdskartan så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om var du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym, ålder etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Du väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga. Detta är också ett bra sätt för att hitta till och runt på fastigheten.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast mån 15 maj kl 16:00

Högstbjudande: 1 500 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter