fbpx

Skogsfastighet

Skog i Järvsö

Utgångspris

1 200 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast fre 24 sep kl 16:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
45,5 ha
Tomtområde
45,5 ha
Virkesförråd
2 520 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

LJUSDAL NOR 10:1 del utav

Om fastigheten

Ludvig & Co har nöjet att bjuda ut en skogsfastighet med skogskoja intill Stora Dalsjön, strax utanför Järvsö.
Skogsmarken består utav ett skogsskifte och ett uppskattat virkesförråd om 2500 skogskubik samt en areal om 45 hektar.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Mellanskog har upprättat skogsbruksplanen på denna fastighet och tillväxtberäknat den fram till 2020. Därefter har Johan Karlsson Ludvig & Co varit i fält och kontrollerat den i augusti 2021.

Skogsvård

Säljaren kommer att utföra markberedning på avdelningarna 12 och 13 samt plantera avdelningen 12 båda åtgärderna skall utföras i Mellanskogs regi. Avdelning 13 skall självföryngras med kvarlämnade fröträd. Dock har säljaren sålt avverkningsrätten på dessa fröträd till Mellanskog.

Forn- och kulturlämningar

Det finns 2 registrerade fornlämningar/kulturlämningar båda i form av kolmila-kolbottnar. Källa: Se Sverige

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Besiktning och undersökningsplikt

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande. Visning av skogskoja invändigt sker efter överenskommelse med mäklaren ring och boka tid.

Arealuppgifter

Arealen är angiven från skogsbruksplanen.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastighet. Området kan bilda egen fastighet genom avstyckning eller fastighetsregleras till av köparen ägd fastighet i samma kommun. Köparen ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven inom Ljusdals kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 4600 kr för privatperson, vid frågor på detta kontakta ansvarig mäklare.

Jakt

Marken ingår Järvsö östra viltvårdsområde, markområdet är för närvarande utarrenderat till annan person än säljaren, avtalet löper 1 år i taget och kan sägas upp av ny äger om så önskas. Om frågor på jakt kontakta ansvarig mäklare.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1 661 500 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna intresseanmälan senast fre 24 sep kl 16:00

Utgångspris: 1 200 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter