fbpx

Skogsfastighet

Skog i Jäderfors

Högsta bud

520 000 kr

Högstbjudande: 500 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast fre 3 sep kl 17:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
12,7 ha
Skogsmark
10,3 ha
Skogsimpediment
2,4 ha
Virkesförråd
1 230 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SANDVIKEN BACKBERG 5:30, del av.

Adress

Skogsskifte Jäderfors

Om fastigheten

Skogsskifte med tallskog på tillväxt för dig som vill utöka ditt skogsinnehav. Totalt 12,7 hektar varav 10,3 hektar är produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 1 230 m³sk varav större delen är gallringsskog.

Fastigheten ingår i Jäderfors viltvårdsområde som jagar på en areal om ca 1 300 hektar.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

De uppgifter om skogstillståndet som presenteras i detta underlag har erhållits från en fältinventering upprättad av Andreas Östlund på Ludvig och Co under juni 2021.

Den produktiva skogsmarken uppgår totalt till 10,3 hektar med ett uppskattat virkesförråd om ca 1 230 m³sk som domineras av tall. Medelvolymen per ha är ca 119 m³sk, medelboniteten på fastigheten är beräknad till 5,5 m³sk/ha och den beräknade tillväxten är ca 65 m³sk för kommande tillväxtsäsongen.

För övriga upplysningar se sammanställning över ålders- och huggningsklasser samt avdelningsbeskrivning och skogskarta.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Jäderfors viltvårdsområde som jagar på en areal om ca 1 300 hektar. Älgjakten bedrivs gemenast och småviltsjakten får bedrivas enskilt över hela området. Jaktbart vilt är framförallt älg, rådjur, räv, skogsfågel och björn. En ny markägare kan tidigast tillträda jakten 2021-07-01. För kontaktuppgifter till ordförande, kontakta Joakim Hagelin 026- 24 59 79 eller maila: joakim.hagelin@lrfkonsult.se.

Naturvärden

På fastigheten finns ett område med höga naturvärden i form av ett biotopskydd. Området berör en areal om 0,24 hektar av avdelning 2 och 3, se bifogad skogskarta. (Källa: Skogsstyrelsen)

Forn- och kulturlämningar

Inga forn- eller kulturlämningar finns angivna på fastigheten. (Källa. Riksantikvarieämbetet)

Vägar

Fastigheten har andel i väg som ligger 200 meter nordost om skogsskiftet. Underhåll av vägen sköts och bekostas av de fastighetsägare som har andel i vägen. Det finns också en enskild väg i söder blockerad med två liggande trädstammar som går ända fram till skogsskiftet. Fastigheten har ej andel i vägen och den kan endast nyttjas vid överenskommelse med ägare till vägen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson. Förvärvstillstånd krävs för juridisk person.

Områdesbeskrivning

Skogsskiftet ligger i ett varierat skogslandskap vid Jäderfors ca 10 km norr om Sandviken. Se bifogade kartor.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna intresseanmälan senast fre 3 sep kl 17:00

Högstbjudande: 500 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter