Skogsfastighet

Skog i Berga, Årsunda.

Högsta bud

1 300 000 kr

Högstbjudande: 1 050 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast fre 19 jun, kl 17:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
25,7 ha
Tomtområde
25,7 ha
Virkesförråd
2 703 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SANDVIKEN BERGA 4:8

Adress

Skogsfastighet

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet fördelad på fyra skiften ca 16 km söder om Sandviken. Totalt 25,4 hektar mark varav 22,6 hektar är produktiv skogsmark med ett virkesförrådet om 2 703 m³sk varav ca 2 000 m³sk har nått slutavverkningsbar ålder. Fastigheten domineras av tallskog med jämn åldersklassfördelning på lättbrukade marker.

Fastigheten ingår i Berga viltvårdsområde som jagar på en areal om ca 1 700 hektar.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

De uppgifter om skogstillståndet som presenteras i detta underlag har erhållits från en fältinventering utförd av Mellanskog under juni 2017. Skogsbruksplanen har uppdaterats med två års tillväxt och reviderats av Andreas Östlund på Ludvig & Co med utförda skogliga åtgärder.

Den produktiva skogsmarken uppgår totalt till 22,6 hektar med ett uppskattat virkesförråd om ca 2 703 m³sk som domineras av tallskog varav ca 2 000 m³sk har uppnått slutavverkningsbar ålder. Medelvolymen per ha är ca 120 m³sk, medelboniteten på fastigheten är beräknad till 4,8 m³sk/ha och den beräknade tillväxten är ca 85 m³sk för kommande tillväxtsäsongen.

För övriga upplysningar se sammanställning över ålders- och huggningsklasser samt avdelningsbeskrivning och skogskarta.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren ansvarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Berga viltvårdsområde som jagar på en areal om ca 1 700 ha. Jaktmarkerna har god tillgång på vilt och här jagas främst älg, rådjur, vildsvin, räv och skogsfågel. Småviltsjakten sker enskilt över hela området medans älgjakten bedrivs gemensamt. Den årliga avgiften är för närvarande 600 kronor för all jakt. Kostnaden för kött tillkommer. Ny ägare kan tillträda jakten tidigast 2021-07-01. För kontaktuppgifter till jaktledare, kontakta Joakim Hagelin 026-24 59 79 eller via mail: joakim.hagelin@ludvig.se

Forn- och kulturlämningar

Inga forn- eller kulturlämningar finns angivna på fastigheten. (Källa. Riksantikvarieämbetet)

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller naturvärdesobjekt finns angivna på fastigheten (Källa: Skogsstyrelsen).

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson. Förvärvstillstånd krävs för juridisk person.

Väg

Fastigheten har andel i Kabelvägen och Kärrvägens vägförening om 10,2 %. Vägavgift debiteras ut i samband med att underhåll av vägarna har utförts, under 2019 betalades 204 kronor i vägavgift.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 600 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter