fbpx

Skogsfastighet

Skog för jägaren!

Utgångspris

1 600 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast fre 18 jun

Visning

  • Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande. Visning av byggnader sker efter överenskommelse med mäklaren ring och boka tid.

  • Gå på virtuell visning med Ludvig & Co:s Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
    Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om var du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
    I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
30,2 ha
Skogsmark
18,2 ha
Skogsimpediment
11,5 ha
Inägomark
0,4 ha
Övrigmark
0,1 ha
Virkesförråd
2 011 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

NÄSSJÖ ÖN 1:13

Adress

Ön Myrebo 5 57169 Malmbäck

Om fastigheten

Nässjö ön 1:13 är en välarronderad skogsfastighet om 30 ha, belägen 1,6 mil sydväst om Nässjö. Gården är bebyggd med två mindre fritidshus och en ekonomibyggnad. Ostört och vackert beläget omgärdat av skogen. Det totala virkesförrådet uppgår till 2000 m³sk fördelat på 18,2 ha skogsmark. Marken ingår i större älgjaktslag.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Byggnader

Jaktstugan

Fritidshus i ett plan inrymmande mindre kök med gasolspis. Vardagsrum med kamin. Sovrum samt ett uterum inrett som vakkoja. Boa ca 41 kvm. Byggnaden är uppförd i regelstomme i trä under plåttak. Träpanel på innervägg och innertak. Ingen el indraget men en solpanel finns som laddar batteri vilket ger ström för belysning, kylbox mm.
Byggnaden står på plintar.

Gäststugan

Fritidsstuga uppförd i regelstomme av trä på plintar under plåttak. Byggnaden inrymmer två sovrum ett sällskapsrum samt en bastu med en vedeldad Helokamin med äkta bastustenar ifrån Finland. Boa ca 30 kvm. Vedskjul vidbyggt till huset.

Maskinhall/förråd

Enklare uthusbyggnad inrymmande förrådsutrymmen. Uppfört under plåttak i regelstomme av trä. Bya 32 kvm

Uthus

Uthus uppförd i regelverk av trä på plintar. med tak av plastmaterial. Bya 17 kvm. Byggnaden inrymmer fd bastu med API kamin och ett förråd där elverket finns.

Utedass

Enkel byggnad uppförd i trä

Vedskjul

Vedbod vidbyggd mot "gäststugan. Byggnad uppförd på plintar under plåttak i regelverk av trä.

Inägomark

Inägomarken är muntligen upplåten. Inga stödrätter följer fastigheten.

Jakt

Fastigheten ingår i Tohults älgjaktlag om 2 540 hektar vilket ingår i Långserums älgskötselområde. Tilldelningen året 2020 på älg var 5 vuxna + 5 kalvar .
På fastigheten finns älg, vildsvin, rådjur och småvilt.

Jakten är tillgänglig för ny köpare efter 1 november 2021.

Skogsuppgifter

Skogsmarken uppgår till 18,2 ha med ett totalt virkesförråd om 2011 m³sk. Medelboniteten uppgår till 3,1 m³sk/ha/år. Tall är det dominerande trädslaget med 83 % av volymen. Stor del av skogsmarken består av äldre gallringsskog.
Skogsbruksplanen upprättades i april 2021 av Ludvig & Co (Sven-Eric Dahlson).

Skogsvård

Gallringsbehov i planperioden

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Städning

Byggnaderna lämnas i grovstädat skick.

Planer, bestämmelser mm

Inga planer eller bestämmelser finns registrerade på fastigheten. Inga forn eller kulturminnen finns registrerade för fastigheten. Inga nyckelbiotoper eller naturvärden finns registrerade på fastigheten

Vattenbrunn

Grävd brunn finns vid byggnadscentrat. Vattnet har ej använts för dricksvatten

Historik

Fastigheten bildades genom avsöndring 1920. Marken var avsedd att användas för ändamålet torvtäkt. Statens torvinstitut gjorde då provtagningar och det finns dokument ifrån den tiden som visar exv. provtagningskarta.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast fre 18 jun

Utgångspris: 1 600 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter