fbpx

Fritid, tomt & övrigt

Skapa din egen hästgård

Högstbjudande

1 000 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Om fastigheten

Unik möjlighet att själv skapa sin egen lilla gård i Flatvik två mil öster om Karlstad. Här kan du nu förvärva mark i ett trevligt och avskilt läge med närhet till sjön Gapern och naturen bokstavligen inpå knuten.
Marken ligger under avstyckning hos Lantmäteriet och omfattar i grundförslaget drygt 2 hektar. Positivt förhandsbesked om bygglov finns. Välkommen att själv åka ut och titta på mark och omgivningar.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

Del av KARLSTAD FLATVIK 1:59

Adress

Flatvik 65594 Karlstad

Totalareal
2,3 ha
Tomtområde
2,3 ha

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Tomtbeskrivning

Pågående avstyckning som till viss del kan anpassas utefter köparens önskemål. Grundförslaget framgår av bifogad karta där inritat område omfattar ca 2,3 hektar mark, 23 000 kvm.
Arealen är ungefärlig då det är en pågående Lantmäteriförrättning.
Om köparen önskar något större eller mindre areal kan det eventuellt vara aktuellt efter överenskommelse.

Försäljning av fastigheten sker via öppen budgivning till ett utgångspris om 1 miljon sek. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.
Vid intresse från flera budgivare kommer försäljningen att slutföras genom auktionsförfarande.

Vatten: Enskilt vatten. Det är upp till köparen att själv anlägga vattentäkt.
Avlopp: Enskilt avlopp. Det är upp till köparen att själv anlägga avloppsanläggning.

Taxeringsvärde:
Fastigheten är under avstyckning och har inget eget taxeringsvärde ännu.
Inteckningar:
Det kommer inte finnas några inteckningar/pantbrev på den avstyckade fastigheten.

Rättigheter och Belastningar:
Efter avstyckning kommer det att finnas nya skapade servitut:
-Ett servitut till förmån för den nybildade fastigheten avseende tillfartsväg över grannfastigheten Flatvik 1:69.
-Ett servitut som belastar den nybildade fastigheten. Servitutet ligger längs den södra fastighetsgränsen till förmån för stamfastigheten Flatvik 1:59. Servitutet avser rätt att ta väg för skogstransporter.

Byggrätt, anslutningar m.m.

Bygglov sökes av köparen, positivt förhandsbesked finns, gäller till 2023-10-20.
I förhandsbeskedet finns villkor om att:
1. Byggnader skall utformas med sadeltak.
2. Byggnader skall placeras i den sydöstra delen mot skogen.

Tillfartsväg anläggs av köparen, finns idag en traktorväg. Utrymme för vägen kommer vara säkerställt genom servitut bildat i samband med avstyckningen, detta är förberett hos Lantmäteriet.

El finns i området och ett pågående ärende om anslutning finns, fråga om anslutningsavgift, kopplingspunkt mm. är ställd. Närmare undersökning angående anslutningsavgift mm är upp till spekulant att göra. Fiber från Karlstad Stadsnät finns i området, närmare undersökning angående anslutningsavgift mm är upp till spekulant att göra.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter