fbpx

Lantligt boende

Skapa din egen drömgård – 7,5 ha byggbar tomt

Högstbjudande

3 000 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Om fastigheten

I de natursköna trakterna mellan Munka-Ljungby och Västersjön ges nu en sällsynt chans att skapa sin egen drömgård. Markområdet är under pågående avstyckning och positivt förhandsbesked finns för byggnation av bostadshus med tillhörande stall.
Med en areal på ca 7,5 ha finns här fina möjligheter för djurhållning eller mindre odling, eller bara ett boende på fritt och öppet läge mitt i naturen.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

ÄNGELHOLM KOLLEBÄCKSTORP 1:11 del av

Totalareal
7,5 ha
Tomtområde
7,5 ha
Boyta
260 kvm

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Förhandsbesked

Lagakraft vunnet förhandsbesked finns per 2022-12-14 avseende boningshus, stall och garage.
Ny ägare svarar för att ansöka om bygglov inom två år från det att förhandsbeskedet vann laga kraft.
El, vatten och avlopp finns inte på fastigheten idag utan ombesörjs av ny ägare.
Nuvarande ägare ansvarar för att återställa en del av markområdet till jordbruksmark enligt beslut från kommunen.

Arealuppgifter

Markområdet upåpgår till ca 7,5 ha. Arealen är ungefärlig och fastställs vid kommande lantmäteriförrättning.
Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas
vid förrättningen.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastighet. Området kan bilda egen fastighet genom avstyckning eller fastighetsregleras till av
köparen ägd fastighet. Säljaren ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen
Tillträde och slutbetalning av fastigheten sker när beslut om fastighetsbildning vunnit laga kraft.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter