fbpx

Lantbruk

Sjönära skogsfastigheter

Prisidé

4 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tis 26 okt kl 08:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
47,5 ha
Tomtområde
47,5 ha

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

ALVESTA KROKSNÄS 1:9, 1:10, PIGGABODA 1:15

Om fastigheten

Tre skogsfastigheter om totalt ca 46,7 ha produktiv skogsmark.
Uppskattat virkesförråd om drygt 5 300 m³sk.
Bebyggd med sågverk/ maskinhall och enklare jaktstuga.
Tre angränsande sjöar.
Jakt och fiskemöjligheter.
Fastigheterna är belägna ca 9 km nordväst om Vislanda.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Sågverk/ maskinhall

På fastigheten finns nedanstående ekonomibyggnader.
Sågverk/maskinhall med plåttak och gjuten platta.
El ansluten.
Plats för maskinförvaring.
Enklare kök/ pentry.
Godkänt avlopp saknas.

Vedbod.

Byggnad för spån.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad av Joakim Ahlberg, Ludvig & Co i september 2021.
Enligt skogsbruksplanen består fastigheten av ca 46,7 ha produktiv skogsmark. Uppskattat virkesförråd ca 5 336 m³sk, motsvarande ca 114 m³sk per ha.
Boniteten är uppskattad till 6,7 m³sk per ha med en årlig tillväxt om ca 233 m³sk.
Fastigheten har stor andel röjnings och gallringskog.

Se bifogade utdrag ur skogsbruksplanen för mer information.

Sammanställningar per fastighet bifogas också.
Skifte 1, Alvesta Piggaboda 1:15
Skifte 2, Alvesta Kroksnäs 1:10
Skifte 3, Alvesta kroksnäs 1:9

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakten är fri för ny köpare vid tillträdesdagen.
Enligt länsstyrelsen tillhör fastigheterna Vislanda älgskötselområde, inget viltvårdsområde.

Jaktstuga

På fastigheten finns enklare jaktstuga med gasolkamin.

Nyttjanderätt fritidshus

En nyttjanderätt på 49 år till fritidshuset (markerat med x på bifogat kartmaterial), tomt om ca 1 000 kvm samt rätt till väg kommer upprättas till förmån för säljaren.

Fiske

Fastigheten Alvesta Piggaboda 1:15 har del i ALVESTA PIGGABODA FS:1, ändamål, fiske i tjurken, västra trehörningen samt mellanliggande vattendrag samt trehörningsgöl
Fastigheterna Alvesta Krokshult 1:9, 1:10 har del i nedan fiskesamfälligheter
ALVESTA KROKSNÄS FS:1, ändamål, samf fiske i kroksjön och kallasjön.
ALVESTA KROKSNÄS FS:3, ändamål, fiske i tjurken, västra och östra trehörningen och olasjön
ALVESTA KROKSNÄS FS:4, ändamål, fiske i västra trehörningen

Banvallsleden

Banvallsleden passerar fastigheterna Alvesta Kroksnäs 1:9, 1:10.
Banvallsleden är en cykelled mellan Halmstad och Karlshamn som till stor del fd banvall.

Kommande fibergrävning

Inom fastigheterna Alvesta Kroksnäs 1:9, 1:10 kommer fibergrävning genomföras utmed vägkanten.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Fastigheten kommer säljas med friskrivningsklausul.
Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar gällande fel eller brister i fastigheten.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Bud/ försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommit skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt bud ska vara Ludvig & Co, Annika Granquist, Staglabergsgatan 10, 352 34 Växjö, mail: annika.granquist@ludvig.se tillhanda senast 2021-10-26 OBS! Märk kuvertet Piggaboda. Använd gärna bifogad budblankett.

Bud kan lämnas på fastigheterna gemensamt, alternativt enskilda fastigheter.

Vägbeskrivning

Fastigheterna är belägna ca ​9 km nordväst om Vislanda.
Se bifogat kartmaterial för mer information.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1 712 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast tis 26 okt kl 08:00

Prisidé: 4 000 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter