fbpx

Lantbruk

Sjönära skogsfastighet

Högstbjudande

3 700 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tor 2 Dec kl 08:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
33,4 ha
Tomtområde
33,4 ha
Virkesförråd
3 929 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

LJUNGBY KRÄNKEBODA 1:38

Om fastigheten

Skogsfastighet om ca 43 ha varav ca 28 ha produktiv
skogsmark med ca 3 900 m3sk. Bebyggt med ekonomibyggnad.
Jakt och fiskemöjligheter.
Fastigheten är belägen ca 8 km sydväst om Lidhult och ca 11 km nordväst om Vrå.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Ekonomibyggnad

På fastigheten finns en ladugårdsbyggnad med plåttak.
Ladugården innehåller sedvanliga utrymmen.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplan upprättad av Joakim Ahlberg, Ludvig & Co i oktober 2021.
Enligt skogsbruksplanen består fastigheten av ca 28,4 ha produktiv skogsmark.
Uppskattat virkesförråd är ca 3 929 m³sk, motsvarande 138 m³sk per ha. Boniteten är uppskattad till 6,1 m³sk per ha med en årlig tillväxt om ca 145 m³sk.

Se bifogade utdrag ur skogsbruksplanen för mer information.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Enligt skogsbruksplanen innehåller fastigheten ca 8,9 ha inägomark.
Inägomarken är fri för ny köpare från tillträdesdagen.
Inga stödrätter följer fastigheten.

Jakt

Ljungby Kränkeboda 1:38 ser ut att vara registrerad i ett älg- och kronskötselområde (Vrå-Långhultens älg- och kronhjortsskötselområde) som administreras av Länsstyrelsen i Halland.
Jakten är fri för ny köpare från 2022-07-01.

Fiske

Fastigheten har del i Ljungby Kränkeboda fs:1, ändamål fiske i Krokån.
Fastigheten har del i Ljungby Kränkeboda fs:2, ändamål fiske i Sandsjön och Stensjön.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger i glesbygd.
Förvärvstillstånd krävs.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Fastigheten kommer säljas med friskrivningsklausul.
Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar gällande fel eller brister i fastigheten.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Bud/ försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommit skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt bud ska vara Ludvig & Co, Annika Granquist, Staglabergsgatan 10, 352 34 Växjö, mail: annika.granquist@ludvig.se tillhanda senast 2021-12-02 OBS! Märk kuvertet Kränkeboda. Använd gärna bifogad budblankett.

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen ca 8 km sydväst om Lidhult och ca 11 km nordväst om Vrå.
Se bifogat kartmaterial för mer information.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 125 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast tor 2 Dec kl 08:00

Högstbjudande: 3 700 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter