fbpx

Lantbruk

Sjönära skogsfastighet, 100 ha

Prisidé

7 500 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 27 Nov kl 08:00

Anmäl intresse

Om fastigheten

Sjönära skogsfastighet om ca 100 ha, varav ca 85,5 ha produktiv skogsmark.
Uppskattat virkesförråd ca 7 300 m³sk. Stor andel röjning och gallringsskog. Bra vägnät.
Gårdscentrum med bostadshus och ekonomibyggnader, samt intilliggande ca 11,7 ha inägomark.
Byggnaderna har stort renoveringsbehov.
Jaktmöjligheter.
Fastigheten är belägen ca 8 km väster om Vislanda.
Prisidé 7 500 000 SEK.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

ALVESTA KULLERSHYLTE 2:1

Adress

Kullershylte 2 34252 Vislanda

Totalareal
120,5 ha
Skogsmark
85,5 ha
Impediment
1,6 ha
Inägomark
11,7 ha
Väg och kraftledning
1,4 ha
Övrigmark
0,3 ha
Vatten
20,0 ha
Virkesförråd
7 314 m3sk
Boyta
169 kvm

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Mangårdsbyggnaden har anor från 1700-tal, Byggnaden är uppförd i 1½ plan med en boarea enligt taxeringen om 169 m².
Byggnaden har stått obebodd under ett flertal år och har stort renoveringsbehov.

På entréplanet finns kök, vardagsrum, allrum och badrum.
På ovanvåningen finns tre stycken sovrum och hall.

Taktyp/takbeklädnad: Tegelpannor
Utvändiga plåtarbeten: Plåt
Grund: Torpargrund (stensatt)
Stomme: Timmer
Fasadtyp: Träfasad
Fönster: 2-glasfönster
Vatten: Enskilt vatten, djupborrad brunn. Finns även en äldre grävd brunn
Avlopp: Enskilt avlopp. Enligt Alvesta kommun har fastigheten förbud mot utsläpp av avloppsvatten till befintlig anläggning fr.o.m. 2019-06-30.
Anläggningen består av trekammarbrunn och stenkista.

Uppvärmning: Direktverkande el, kakelugn, öppen spis och kökspannna. Okänd funktion på eldstäder och rökkanaler.

Ekonomibyggnader

På fastigheten finns nedanstående ekonomibyggnader.
Ladugård uppförd i träkonstruktion med tak belagt med eternitplattor. Rymmer idag, vedbod, vagnsbod och hönshus.
I den del av ladugården som rymde fähus har taket och väggarna rasat in. Byggnaden är i sämre skick och kräver omfattande renovering.

Brygghus
Byggnad uppförd på stensatt grund med timmerstomme.
Bjälklag och fasad av trä. Taket är belagt med tegelpannor.
Mindre källardel som idag rymmer hydrofor och vattenpump.

Inägomark

Enligt skogsbruksplanen uppgår inägomarken till 11,7 ha.
Inägomarken är utarrenderad till 2024-03-15, därefter fri för ny köpare.
Staktet och stängsel tillhör nuvarande arrendator.

Skogsuppgifter

Enligt skogsbruksplan upprättad av Södra 2018-07-30. Skogsbruksplanen är ajourförd oktober 2023 av Södra med genomförda åtgärder och beräknad tillväxt. Inget nytt fältbesök är genomfört i samband med denna ajourföring.

Enligt skogsbruksplanen består fastigheten av ca 85,5 ha produktiv skogsmark.
Uppskattat virkesförråd är ca 7 314 m³sk, motsvarande 86 m³sk per ha. Boniteten är uppskattad till 5,6 m³sk per ha med en årlig tillväxt om ca 435 m³sk.
Stor andel röjning och gallringsskog.

Se bifogade utdrag ur skogsbruksplanen för mer information.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakten är utarrenderad till 2024-06-30, därefter fri för ny köpare.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger i glesbygd.
Förvärvstillstånd krävs.

Naturvärden

Enligt skogsstyrelsen berörs fastigheten av tre områden med naturvärden. "Blandsumpskog", "Lövrik barrnaturskog", Barrskog.

Budinformation

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommit skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt bud ska vara Ludvig & Co, Joakim Ahlberg Staglabergsgatan 10, 352 34 Växjö, mail: joakim.ahlberg@ludvigfast.se, tillhanda senast 2023-11-27 OBS! Märk kuvertet Kullershylte . Använd gärna bifogad budblankett.

Forn- och kulturlämningar

Enligt Riksantikvarieämbetet berörs fastigheten av kulturhistorisk lämning, "Bytomt/gårdstomt".
Länk till Riksantikvarieämbetets hemsida för mer information, https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/35580767-f3c5-46cb-b04a-408b66305971

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Fastigheten kommer säljas med friskrivningsklausul.
Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar gällande fel eller brister i fastigheten.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som grund för sitt köpbeslut.

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen ca 8 km väster om Vislanda.
Se bifogat kartmaterial för mer information.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 2 015 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast mån 27 Nov kl 08:00

Prisidé: 7 500 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter