fbpx

Lantbruk

Sergeants – fäbodvall nära sjön Fullen

Utgångspris

600 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast tis 10 aug

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
6,8 ha
Myr/kärr/mosse
1,9 ha
Övrigmark
0,8 ha
Skogsmark
4,1 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

OVANÅKER VÄSTRA ROTEBERG 15:9

Adress

Norsbo 442 82891 Edsbyn

Om fastigheten

Fäbodvall i Norsbo, nära sjön Fullen, bebyggd med en varsamt renoverad fäbodstuga med bekväm standard, ett härbre samt en lada. Stugan inrymmer storstuga, utrustat kök och duschrum med wc. Fastigheten består av sex skiften och har en registrerad areal om ca 6,8 ha. Jakt i Ovanåker östra viltvårdsområde ca 23 000 ha samt andel i Ovanåker fiskevårdsområde.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Stuga

Bostadsbyggnad i ett plan uppförd på stensockel av timmerstomme under plåttak. Fasad av synlig timmerstomme och kollade två-glasfönster med spröjs. Byggnaden inrymmer farstu, duschrum med wc och VVB, kammare med öppen spis samt kök utrustat med diskbänk, kyl/frys och vedspis. Under början av 2000-talet renoverades stugan med varsam hand och väggar av pärlspont, hyvlade tak och fina trägolv finns bevarade.

Vatten från djupborrad brunn samt avlopp till trekammarbrunn.

Matkällare under del av byggnaden.

Härbre

Härbre i 1½ plan uppförd i timmerstomme under plåttak. Kopplade två-glasfönster. Byggnaden inrymmer allrum i nedre plan samt ett sovloft. Väggar, golv och tak är av trä och ger en gedigen känsla.

Pumphus

Pumphus uppförd med isolerad regelstomme under plåttak. Byggnaden inrymmer djupborrad vattenbrunn samt hydoforanläggning.

Lada/loge

Lada/loge i 1½ plan uppförd med timmerstomme under plåttak. Byggnaden inrymmer lider, förvaringsutrymmen samt höskulle på övre plan.

Uthus

Äldre uthusbyggnad uppförd i timmer under plåttak i ett plan.

Allmänt

Fastighet bestående av 6,8 ha omfattande 6 markområden belägna ca 1 mil norr om Edsbyn. Ett skifte består av en fäbodvall med bebyggelse nära sjön Fullen med ett mindre skifte i nära anslutning. Tre skiften består av myrmark belägna söder och öster om fäbodvallen. Till fastigheten hör även ett skifte på Storön i sjön Öjungen.

Norsbo fäbodar

Sergeants vallruta ligger i Norsbo fäbodar på västra sluttningen av Önnberget och är en av dem som har kvar den idylliska fäbodkaraktären. Innan sjösänkningen i slutet av 1800-talet hade fäboden ett strandnära läge med slåttermarker ända ned till sjön men nu ligger Öjungsvägen mellan sjön och vallen. Hemgårdarna till vallarna ligger i Östra och Västra Roteberg.

Jakt

Fastigheten ingår i Ovanåker östra viltvårdsområde, ca 23 000 ha.

Areal

Fastigheten har ca 4,1 ha skog belägen dels vid fäbodvallen, ca 0,5 ha ungskog i två områden, dels på Storön i sjön Öjungen, ca 3,6 ha ungskog med överståndare/restskog.

Fiske

Fastigheten ingår i Ovanåkers fiskevårdsområde med bestånd av öring, röding, harr, gädda och aborre. Fiskevårdsområdesföreningen har har även ett antal Put & Take-vatten med inplanterad fisk i området.
Läs mer här: https://www.ovanakersfvof.se/

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa: Skogsstyrelsen, Skogens pärlor)

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns inga registrerade forn- och kulturlämningar. (Källa: Skogsbruksplan, Skogsstyrelsen & Riksantikvarieämbetet).

Samfällighet

Fastigheten har del i samfälligheten Ovanåker Västra Roteberg S:6 med 25,42%. Samfälligheten har ändamål "Grustag samt väg" och är belägen ca 350 meter söder om fäboden.

Visning

Kontakta ansvarig mäklare för visning av byggnaderna. Spekulanter uppmanas att besiktiga fastighetens mark på egen hand eller genom konsult och själva förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. För upplysningar kontakta ansvarig mäklare.​​

Besiktning och undersökningsplikt

Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten kallas köparens undersökningsplikt. Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten skall undersökas i alla dess delar och funktioner.

Byggnader uppmanas köparen att själv eller via sakkunnig undersöka noggrant, och om möjlighet finns, bör köparen även inspektera vindsutrymmen, krypgrunder och andra svårtillgängliga utrymmen. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt fuktskador (speciellt i källare och på vinden), rötskador, skador på vatten- och avloppsanläggningar, sprickbildningar i fasad och murgrund samt skorstensstock. Vidare är det viktigt att undersöka fastighetsgränser, skador på växande skog, tillgång till skogsvägar, dränering av åkermark, maskinell utrustning i ekonomibyggnader, mm.

Fastighetsindelningen i Lantmäteriets kartor är dagsaktuella, men fastighetsgränserna har uppkommit under en lång tidsepok och är framställda med särskilda metoder. De gränser som syns i kartan kan därför ha stora variationer i lägesnoggrannhet, från centimeternivå till ett medelfel om tiotals meter. Därför kan uppgifter om arealen variera från olika källor. Fastighetsmäklaren är skyldig att att redovisa de arealkällor som denne har tillgång till och köparen uppmanas att undersöka fastighetens gränser.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 300 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna intresseanmälan senast tis 10 aug

Utgångspris: 600 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter