fbpx

Säljande rubrik

Högstbjudande

1 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tor 24 dec kl 01:00

Anmäl intresse

  • Kolförråd 220 ton/ha

Om fastigheten

Test 20240116 kl 10:15
Test 20240112 kl 16:41 med ändrad sorteringsordning. Lång säljande beskrivning är här

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

GULLSPÅNG VALLSJÖBOL 1:4

Adress

Vallsjöbol 4 54891 Hova

Totalareal
116,7 ha
Skogsmark
111,1 ha
Skog med restriktion
5,6 ha
Total tillväxt/år
639 m3sk
Kolförråd/ha
220 ton

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Sjöstugan

Fint båthus i nära anslutning till Skagern

Kolarkojan

Kolarkojan med stor eldstad

Två fastigheter

Försäljningsobjektet består av två registerfastigheter. Ytterselö-Valla 4:4 som består av ca 2,7 hektar mark och tillhörande byggnader. Ytterselö-Husby 7:38 är en obebyggd fastighet bestående av 12,84 hektar åkermark. Fastigheterna gränsar mot varandra. Intressenter erbjuds möjligheten att inkomma med bud på respektive fastighet var för sig eller med ett gemensamt bud på båda fastigheterna.

Indikativt pris Ytterselö-Valla 4:4: 2 300 000 kronor.

Indikativt pris Ytterselö-Husby 7:38: 2 200 000 kronor.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Besiktning och boendekalkyl
Besiktning kan ske vid visning eller vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad.

För upprättande av boendekostnadskalkyl kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Fastighetsbeskrivningen och sidotjänster
Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt s.k. sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HNS AB, fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kronor.

Dokumentation av budgivare
Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Naturvärden

Ny nyckelbiotop funnen i östra delen av fastigheten. Stor påverkan på skogsbruket.

Arrende/nyttjanderätter

Inga arrenden eller nyttjanderätter.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej för juridisk eller fysisk person.

Jakt

Jakten är tillgänglig för köparen från och med tillträdesdagen.

Fastighetsgränser

Ännu en typ som inte fungerade förut

Stödrätter

Stödrätter för åkermarken saknas.

Tillträde

Tillträde enligt överenskommelse.

Fastigheten som kolsänka

Fastighetens kolinlagring har beräknats via SLU:s Heureka-system / pcSKOG till totalt 9599 ton kol med årlig ökning av 220 ton.

Stödrätter

stöd

Tillträde

Tillträde enl

Städning

Ingen städning gjord

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 12 345 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast tor 24 dec kl 01:00

Högstbjudande: 1 000 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter