fbpx

Lantbruk

Rosbergsgården i Rättvik

Högstbjudande

2 000 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Visning

  • lör 7 aug, kl 12:00 - 12:45

    Välkomna på visning, på grund av Corona måste anmälan ske via hemsidan!

Anmäl till visning

Snabbfakta

Totalareal
6,1 ha
Tomtområde
6,1 ha
Virkesförråd
1 139 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

RÄTTVIK UTANÅKER 6:27

Adress

Utanåkers byväg 44 79590 Rättvik

Om fastigheten

Vackert belägen gård i Utanåker med tillhörande 6 ha skogsmark med ett skifte i anslutning till den populära sjön Brossen. Gårdsskifte med bostadshus och ekonomibyggnader. Jakt och fiske.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Planritningar

Fakta

Områdesbeskrivning

En liten pärla med ett fantastiskt läge i en av de södra byarna om Rättvik med milsvidd utsikt över Siljan. Stort gårdsskifte i byn Utanåker med bostadshus, härbre och ekonomibyggnader. Till fastigheten hör även ca 5,5 ha skog som medger jakt i två viltvårdsområden.

I Söderås en knapp kilometer från gården ligger skola årsk F-5 och till Rättviks centrum är det ca 5 km

Rosbergsgården

Gården har tillhört samma släkt sedan den färdigställdes 1910 då säljarens morföräldrar flyttade in. Sedan övertogs huset av säljarens moster med barn. Huset renoverades kring 1970 då badrum byggdes till, nya golv lades in, dörrar flyttades mm.

Bo/Biyta enligt fastighetsutdrag; 80/20 kvm
Fönster; kopplade 1 luft
El; äldre, huvudsak ojordat, jordat i kök och badrum, 3-fasuttag i lada och utomhus
Uppvärmning; vedspis i kök, kamin i kammare samt vedspis på övervåningen där stosen sitter löst och måste åtgärdas innan användning, direktverkande el
Vatten; egen brunn (servitut på grannmark) men anslutningen till det kommunala nätet är betald, slang från förbindelsepunkt är dragen in i huset men inte inkopplad.
Avlopp; kommunalt
Tak; tegel med underliggande pärt
Skorsten; bör relinas inom 6 år
Stomme; undervåning timmer, övervåning regelverk
Källarutrymme under del med ingång utifrån. Inrymmer hydrofor, vattenmätare på utgående avlopp samt vattenberedare.
Övervåningen är till hälften inredd med liten kammare med vedspis. Det större utrymmet är oisolerat och används för närvarande som vindsförrådsutrymme.

Beskrivning
Nedervåning med hall, badrum, oisolerad trapp till övervåning, kök samt kammare. Förråd under trapp.

Stort kök med fönster i två väderstreck. Den rejäla takhöjden om 2,70 m förstärker den luftiga känslan. Platsbyggd inredning med gott om utrymme. Ved och elspis.

Kammare med två fönster, vedkamin.

Stort badrum med plats för badkar, tvätt mm. Badrummet är äldre (1970) och har drabbats av en vattenläcka, troligen en koppling i väggen. Läckan åtgärdas genom att delar av vägg och golv har rivits och skall torkas ur. Nytt undergolv och nya vattenbrunnar kommer att installeras av säljarna. Det kommer att installeras nya vattenrör genom vägg. Köparen ansvarar sedan för nya ytskikt samt övrig, nödvändig rördragning.

Härligt lummig trädgård med fruktträd och bärbuskar samt lite björkar som ramar in och avskärmar. Hela gårdsskiftet omfattar ca 5 100 kvm.

Ett fint litet härbre i gott skick pryder infarten till gården.

Ekonomibyggnaderna är i ett sämre skick. Någon har delvis rasat in.

Skogsuppgifter

Skogsuppgifterna har räknats fram med hjälp av laserdata och flygfoton i en Skogsrapport. Enligt beräkningarna har fastigheten ett virkesförråd om totalt ca 1 100 m³sk, medelbonitet 4.8 m³sk/ha/år.

Uppgifterna har inte kontrollerats i fält och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skoguppskattningen.

Skogsrapport, ett helt automatiskt uttag av skogliga grunddata på fastighetsnivå, från Foran Fabriken. Till grund för analysen ligger skogliga grunddata från Skogsstyrelsen, ett rutnät om 12.5x12.5 meter som innehåller värden för: Höjd (grundytevägd), Grundyta, Volym och Diameter (grundytevägd).
Det här rutnätet kompletteras även med nya höjdmätningar från Foran som bygger på bildmatchning av Lantmäteriets flygbilder.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Brossen

Sjön Brossen är ett populärt fritidshusområde. Området är mycket aktivt och intresset har ökat under åren. Skifte 3 ligger i direkt anslutning till sjön men det finns ingen väg till skiftet. Det är en promenad om 100 meter som gäller.

Arealuppgifter

Areal enligt fastighetsutdrag 6,056 ha
Areal enligt registerkarta 6,09 ha
Areal enligt skogsinventering 6,4 ha

Fastigheten omfattar totalt 9 skiften.

Skifte 9 ligger efter Bingsjövägen ned mot Ljugaren
Skifte 10 ligger i Lundbodarna norr om Finnbacka
Skiftena 6, 7, 1 (gården) ligger i och runt byn Utanåker
Skifte 8 ligger söder om byn Västgärde och banvallen mot Brossen
Skiftena 2, 4 och 3 ligger vid sjön Brossen varav skifte 3 angränsar direkt mot sjön

Jakt

Skiftet i Finnbacka ligger i Boda-Bingsjö VVO, ca 30 634 ha, kontaktperson Lars Erik Lööf
Skiftet nordväst om Ljugaren ligger inte i något viltvårdsområde men befinner sig i Boda-Bingsjö älgskötselområde
Övriga skiften liger inom Rättviks Södra VVO ca 13 793 ha, kontaktperson Magnus Göras

Fiske

Fastigheten ligger i Rättvik-Boda fvof.
Fastighetsägare i Rättviks kommun får fiska kräftor i Siljan.

För mer uppgifter samt fiskekort se http://www.rbfvo.se/

Vägar

Fastigheten har del i fyra gemensamhetsanläggningar

Leksand Norr Lindberg GA:1; Brossens samfällighetsförening har rätt till väg på Söderås GA:1
Leksand Norr Lindberg GA:3; Väg som förvaltas av Norr Lindberg-Västgärde vägsamfällighet
Rättvik Born GA:1; Skogsbilväg som förvaltas av Norra Ljugarens Samfällighetsförening
Rättvik Söderås GA:1; Vägar som förvaltas av Södra Rättviks samfällighetsförening

Kostnad per år 1 500 kr

Samfälligheter

Fastigheten har del i några samfälligheter som bedöms ha ringa värde.

Pantbrev och lån

Det finns ett skriftligt pantbrev om 7 500 kr som är förkommet, dödning pågår. Fastigheten överlåtes obelånad.

Rättigheter och belastningar

Fastigheten har rätt till vatten mm enligt ett avtalsservitut samt belastas av kraftledning enligt officialservitut.

Naturvärden

Skiftet i Finnbodarna berörs av ett område bedömt som högt naturvärde, "betad skog". Källa; skogens pärlor, skogsstyrelsen

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade forn- och kulturlämningar på fastigheten.
(Källa: RAÄ Fornsök, www.raa.se/hitta-information/fornsok)

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna gällande skogen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom omarronderingsområde. Förvärvstillståndet är kostnadsfritt. Mäklaren hjälper till med ansökan.

Städning

Byggnaderna kommer vid tillträdet överlämnas med kvarvarande inventarier och övrig lös egendom. Bostadsbyggnaden kommer att överlåtas i grovstädat skick. Ekonomibyggnaderna i befintligt ostädat skick.

Tillträde

Enligt överenskommelse förutsatt att förvärvstillstånd beviljats och köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.
Visning av husen presenteras på hemsidan alternativt kontakta mäklare eller mäklarassistent.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Boka visning


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter