Lantbruk

Rofylld gård med 42 ha skog

Försäljningssätt

Anbud senast ons 14 okt

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
52,5 ha
Skogsmark
42,0 ha
Skogsimpediment
7,4 ha
Inägomark
3,0 ha
Väg och kraftledning
0,1 ha
Virkesförråd
8 294 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

STRÖMSUND BJÖRKSJÖNÄSET 1:27

Adress

Björksjönäs 115 83359 Hoting

Om fastigheten

Välkommen till Björksjönäs, en liten by strax utanför Hoting i Jämtland. Här finner du denna rofyllda gård med skogsmark om 42 ha och ett virkesförråd om 8 294 m³sk varav 5 737 m³sk är S1 och S2 skog. Bostadshuset är äldre och har en charmig touch. På fastigheten finns ett flertal ekonomibyggnader såsom gäststuga, jordkällare och förrådsbyggnader.
Jakt i VVO.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

">

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Taktyp/takbeklädnad: Plåt
Utvändiga plåtarbeten: Plåt
Grund: Betong
Stomme: Trä
Fasadtyp: Puts
Fönster: 2-glasfönster

Vatten: Grävd brunn på gården , vatten ej inkopplat pga brand i ladugård.
Avlopp: Enskilt avlopp.
Uppvärmning: Vattenburen värme, ved/el, skick okänt då huset varit kallställt.
Ventilation: Självdrag

El finns installerad i huset men nätanslutningen bruten på ägarens begäran..

PLANLÖSNING ENTRÉPLAN

Entré till hall med köket direkt på höger sida och trappan till övre plan på vänster sida. Rakt fram når du en inre hall med plats för avhängning och härifrån nås vardagsrum, matrum och en skrubb. Från den inre hallen nås även ett pannrum, badrum och ett uterum. Från köket nås även vardagsrummet och matrummet.

PLANLÖSNING ÖVRE PLAN

Entré från trapp till rymlig hall med snedtak. Härifrån nås balkongen och ett mindre sovrum. Från hallen via dörr nås ytterligare ett sovrum och en kammare.

Timrad gäststuga

Timrad stuga uppförd på stenfot med plåttak, tvåglasfönster och stor altan. Murstock för öppen spis såväl inne som på altan (ej besiktad i närtid). Öppen planlösning. Stugan saknar vatten. El finns installerad i stugan men avbrott i matningen från bostadshuset. Byggnadsmått ca 9*5 meter. Utedass.

Jordkällare

Exklusiv jordkällare i huggen granit. Ca 15m2.

Bagarstuga

Bagarstuga uppförd i trä på stenfot med veranda. Byggnadsmått ca 3*6 meter.

Förråd i plåt

Förråd uppförd i trä med plåtfasad.

Smedja/bagarstuga

Timrad byggnad i två ändar med mittdel uppförd i lösvirke. Den ena delen har används som förråd och den andra som gammal bagarstuga.

Byggnadssätt

Ladugården är nerbrunnen och fastighetens vattenanläggning förstördes i branden då den var placerad i ladugården.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i juni 2020 av Kalle Lennartsson. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 42 ha med ett virkesförråd om 8 294 m³sk varav 5 737 m³sk är S1 och S2 skog.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen finns inga lagstadgade skogsvårdsåtgärder.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Björksjönäsets VVO med areal om 2 582 ha och i Flåsjö-Tåsjö ÄSO. Det är ca 11 medlemmar i jaktlaget. Tilldelningen 2019 var ca 4 vuxna och 2 kalvar.

Fiske

Fastigheten har enligt säljaren fiskerätt inom Hotings fiskevårdsområde.

Natur & kultur

På fastigheten finns idag en kyrkstig (kulturhistoriska objekt) Objektet är utmärkt på kartan. Utöver det finns inga registrerade höga naturvärden och eller nyckelbiotoper på fastigheten. (Källa Se Sverige).

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsunds kommun. Du behöver däremot inte betala någon avgift om fastigheten är belägen i ett omarronderingsområde som inte samtidigt är glesbygd.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Ansökningsavgift för privatperson: 4 600 kr
Ansökningsavgift för juridisk person: 7 100 kr om fastigheten är värd mindre än 10 miljoner kronor. Om den är värd mer blir avgiften 15 900 kr. För juridiska personer som förvärvar en fastighet från annan juridisk person i ett glesbygdsområde är avgiften 4 600 kronor. Du behöver däremot inte betala någon avgift om fastigheten är belägen i ett omarronderingsområde som inte samtidigt är glesbygd.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen

Visning

För visning av byggnaderna kontakta fastighetsmäklaren!

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter