Skogsfastighet

Ren skogsfastighet om ca. 120 Ha nordväst om Umeå.

Högstbjudande

2 350 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast fre 12 jun

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
123,1 ha
Skogsmark
91,4 ha
Myr/kärr/mosse
27,0 ha
Väg och kraftledning
1,9 ha
Vatten
1,5 ha
Berg/hällmark
1,3 ha
Virkesförråd
8 085 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

Robertsfors Sandåsen 1:30

Om fastigheten

Skogsfastighet i Södra Sandåsen utan byggnader. Detta är alltså en ren skogsfastighet som är uppdelad på ett stort skifte där i stort sett all skog ligger på samt två mindre skiften som mestadels utgörs av impediment. Fastigheten omfattar totalt 123 Ha med 91,4 Ha produktiv skogsmark, har ett bestånd på lite drygt ca. 8000 skb., huvudsakligen tall i ålder mellan 45-95 år. Inga större åtgärder är föreslagna i skogsbruksplanen, några mindre röjningar samt lite gallring är det som är närmast förestående. Möjlighet till jakt i Norums jaktklubb.

– Restid 20 min till Umeå Centrum
– Jakt i Norums Jaktklubb.
– 91,4 ha produktiv skogsmark
– Virkesförråd om 8085 m³sk

Anmäl intresse till mäklare Håkan Wiklund, senast 12/6, detta till E-post; hakan.wiklund@ludvig.se alt. telefon; 090-108024
(Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande budgivning om det blir flera intressenter. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.)

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.
Köparen har själv tagit ställning till aktuellt virkesförråd, skogens ålder, beståndsarealer och åtgärdsbehov i skogen.

Köparen är medveten om att areal enligt skogsbruksplanen ej överensstämmer med taxerad areal.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Visning och vägbeskrivning

För vägbeskrivning (se karta) eller på LRF Konsults hemsida kan du få vägbeskrivning till fastigheten samt skogsinventeringen i fält. Välj "Hitta hit" för vägbeskrivning, respektive "Visa gårdskarta" för att se skogsskiftena med indelning och avdelningsdata. Fungerar i webbläsare i både datorer och smarta mobiltelefoner.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande. Visning av bostadsbyggnader sker på utsatta visningstider eller i samråd med ansvarig fastighetsmäklare Robin Lindström.

Jakt

Jakt i Norums Jaktklubb. Ungefär 1300 ha. För närvarande 10 jägare inklusive hundförare. Älgtilldelning 2018 : 3 Vuxna och 3 kalvar. Jakträtten övergår på köparen på tillträdesdagen.

Skattetal

Mantal 7/128

Nyckelbiotoper, naturvärden och fornminnen

Inga nyckelbiotoper, naturvärdesobjekt eller fornminnen
finns registrerade på fastigheten. Källa: (SeSverige).

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 465 900 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter