fbpx

Lantbruk

Remmestorps gård 170 ha i Töreboda

Säljs via anbudsförfarande

36 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast fre 16 jun

Anmäl intresse

Om fastigheten

Nu finns möjlighet att förvärva Remmestorps gård, belägen utmed Göta Kanal ca 10 km söder om Töreboda. Fastigheterna omfattar ca 123 ha välarronderad åkermark fördelat över stora brukningsenheter samt ca 37 ha skogsmark. Gårdscentrum med äldre mangårdsbyggnad och flertalet ekonomibyggnader omsluts av en lummig trädgårdspark med milsvid utsikt över odlingslandskapet. På fastigheten finns också ytterligare två enklare gårdscentrum. Fastigheterna säljs med ett utgångspris om 36 000 000 SEK med sista buddag 2023-06-16.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

Töreboda Remmestorp 2:26 och 2:24

Adress

Remmestorps gård

Totalareal
170,4 ha
Åkermark
126,1 ha
Skogsmark
36,4 ha
Övrigmark
7,9 ha
Virkesförråd
8 071 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Byggnader

Mangårdsbyggnad

​Bostadshuset är uppfört 1792 i timmer på torpargrund. På taket ligger lertegelpannor, fönster är av typen kopplade 2-glas. Enskilt vatten via Vassbackens vattenförening (täkten ligger på fastigheten och vattnet är därmed gratis). Enskilt avlopp med äldre trekammarbrunn och äldre infiltration. Öppen fiber via Openbit. Uppvärmning sker med jordvärme installerad 2002, kompressorn byttes ut någon gång under åren 2014-2016.

​1959 gjordes en utbyggnad med väggar i blåbetong på stensatt torpargrund. På taket ligger betongpannor. Fronterna på huset byggdes 1952. 1959 totalrenoverades bostaden och mycket är i original sedan dess.

​Boarean uppgår till ca 143 m² och biarean till ca 26 m²​ enligt taxeringsinformationen.

Planlösning
​Nedre plan fördelar sig över huvudentré med pardörrar och parkettgolv. Till höger finns ett vardagsrum med parkettgolv och till vänster finns ett kök med enklare utrustning. I anslutning till köket finns en toalett. Rakt fram från hallen ligger matsal med trägolv och laserat trätak följt av salong med trägolv och spänttak. I hallen finns trappan som leder upp till övre plan. Bredvid köket finns utbyggnaden som inrymmer hall med groventré och ingång till pannrummet utrustat med värmepump, expansionskärl, el-central och larmcentral från El och Larmteknik AB. Därefter ligger tvättstugan med tvättmaskin, torkskåp samt dusch.

Övre plan inrymmer hall med trägolv och pärlspont i taket. Till höger finns ett sovrum med trägolv och spänttak, isolerad klädkammare. Till vänster finns två sovrum med trägolv och spänttak varav det ena har utgång till balkong över utbyggnaden. Badrum med toalett, badkar, bidé och tvättställ.​

​De driftskostnader som finns angivna är försäkring om 32 685 SEK/år och avser gårdens samtliga ​försäkrade byggnader samt skogsmark. Observera att resterande driftskostnader saknas då huset nyttjats som fritidsbostad under de senaste åren. Bostaden har inte varit permanent bebodd sedan 2005, dock stått uppvärmt hela tiden. Det finns inget aktuellt fiberabonnemang och inte heller någon sophämtning. Uppgift om slammtömmning saknas.

Maskinhall/verkstad

Äldre byggnad om ca 15*40 m uppförd i trä i Schweizerstil. På taket ligger aluminiumplåt. Byggnaden inrymmer en verkstadsdel på armerad betongplatta, utrustad med brandsäkra gipsväggar och trefasuttag. Hallen mäter ca 12*20 m och har underlag av ej armerad betongplatta. Byggnaden är utbyggd med ett större vagnsskjul.

Mejeri

Äldre träbyggnad i liggande timmer uppförd på stengrund. På taket ligger aluminiumplåt. Byggnaden är i sämre skick och ej ansluten till el, dock framdraget.

Smedja

Byggnad uppförd i trä och tegelsten med aluminiumplåt på taket. Golvet är gjutet men av sämre kvalité. Byggnaden är ansluten till el.

Magasin

Äldre byggnad uppförd med liggande timmer på sämre stengrund någon gång under åren 1840-1860-talet. Byggnaden är uppförd i trä bestående av tre våningar, på taket ligger aluminiumplåt. Byggnaden är ansluten till el och målades om 2011.

Jordkällare

Överbyggd jordkällare med valv av sten och tegelsten. Från jordkällaren kan man se delar av Kinnekulles högsta topp.

Ladugård

Äldre ladugård från 1918 om ca 60*15 m. Byggnaden inrymmer fähusdel om ca 20*15 m med tegel och puts som inrymde mjölkkor fram till 1969. Logen om ca 40*15 m har delvis gjutet underlag och delvis grusat underlag.

Spannmålstork

Äldre Svegmatork från 1968 om 2*11 m³. Lagringsfickorna uppgår till ca 300 m³. Torken har inte varit i bruk på flera år.

Arbetarbostad

Äldre byggnad i liggande timmer med stående träfasad uppförd på stengrund. Fönster är av typen kopplade 2-glas och på taket ligger aluminiumplåt med tegelimitation. Byggnaden är ansluten till el. Vatten är framdraget till tomtgräns, avlopp saknas.

Byggnaden inrymmer två lägenheter med varsin hall och vardera två rum och kök. Byggnaden saknar uppvärmning och klassificeras som ekonomibyggnad.

Bredvid arbetarbostaden finns en enkel förrådsbyggnad i trä med plåttak.

Byggnadsbestånd, Lilla Nolgården

Bostadshus
​Äldre byggnad uppförd 1924 i trä med eternitfasad på torpargrund och plåttak. Byggnaden är ansluten till el. Sommarvatten finns. Avlopp finns men av osäker standrard. Byggnaden inrymmer fyra rum och kök. Bostaden har ej nyttjats på flera år varför driftskostnader saknas. Byggnadsbeståndet har egen elmätare, elen måste kontrolleras innan användning.

​Ladugård
Äldre ladugård med djurdel och loge med trägolv. På taket ligger plåt.

Garage/magasin
Mindre garage i trä med eternittak. Inrymmer vedbod samt ett magasin på övre plan.

Byggnadsbestånd, Lilla Nyborg

Bostadshus
Äldre byggnad uppförd 1924 i trä med träfasad på torpargrund och plåttak med tegelimitation. Fönster är av typen tre-glas isoler. Uppvärmning sker med el och luftvärmepump samt eldstäder. Sommarvatten finns, avlopp saknas. Byggnaden är ansluten till el. Byggnadsbeståndet vid Lilla Nyborg har egen elmätare.

Planlösning
Utbyggnad från 2008 med hall och badrum utrustat med dusch, mulltoalett och tvättställ. Kök av enkel standard, köksspis, vardagsrum med kakelugn samt ett sovrum med vedkamin. Bostadens eldstäder sotades 2021-06-16 utan anmärkning. Övre plan är oinrett. Byggnaden har enbart nyttjats som sommarboende.

Bod
Bredvid huset finns en bod i trä med lertegeltak. Byggnaden inrymmer förråd och magasin på övre plan.

Lusthus
På tomten finns ett lusthus uppfört i trä med isolerglas. Från lusthuset ser man båtar som passerar i Göta kanal.

Park

Runt gårdscentrum finns det många karaktäristiska träd som under tiden verkat som vårdträd. Träden har skapat en parkliknande miljö av träd av imponerande storlek och omfång. I parken finns ett antal större träd som av Länsstyrelsen är utsedda som skyddsvärda. Inför eventuella åtgärder krävs samråd med Länsstyrelsen.

Skogsuppgifter

Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 36,4 ha med ett bedömt virkesförråd om 8 071 m³sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om 222 m³sk/ha. Medelboniteten har bedömts till 8,6 m³sk/ha och år. Den löpande tillväxten under planperioden är beräknad till 216 m³sk/år. Trädslagsfördelningen har angetts till 42% tall, 28% gran, 27% björk och resterande 3% fördelas över ek, asp, klibbal samt övrigt löv.​

Under planperioden ligger avverkningsförslaget på ca 4 889 m³sk varav 3 684 m³sk utgörs av föryngringsavverkning, 1 081 m³sk av gallringsuttag för bibehållen hög löpande tillväxt och fokus på timmerproduktion samt 124 m³sk av naturvårdande skötsel uttag för bevarande av kulturmiljöer och hög biologisk mångfald. Uppgifterna är hämtade från bifogad skogsbruksplan upprättad i januari 2023 av Lars Densborn.

Åkermark

Ca 123 ha stödberättigad åkermark fördelat på fem olika brukningsenheter som enligt Jordbruksverkerkets blockkarta fördelas enligt nedan:
- ca 46 ha bestående av ca 14 ha sand och resterande areal av lera med mull.
- ca 37 ha bestående av lättlera.
- ca 23 ha bestående av lättlera.
- ca 14 ha bestående av lättare jord/sand.
- ca 3 ha bestående av lättare jord/sand.

Åkermarken är tillfredsställande systemdikad med tegelrör med utlopp i en trumma som leds under Göta Kanal. Vattnet leds sedan vidare till Fägreån som leder ut till Tidan och så småningom mynnar ut i Vänern.

De senaste tre växtodlingssäsongerna har följande grödor odlats på hela gårdens samlade areal, 2023 odlas vete som höstsåddes efter skörden 2022, 2022 odlades höstraps och växtodlingssäsongen 2021 odlades råg.

Arrende

Åkermarken är utarrenderad fram till och med 13/3-2024 och därefter tillgänglig för köparen.

Arrende Kanalbolaget

Utöver arealen som ingår i fastigheten övertar köparen även arrendet från Kanalbolaget. Längs fastighetens södra gräns mot Göta Kanal äger Kanalbolaget ca 7,8 ha åkermark, se bifogad karta. Arrendet är upplåtet årsvis. Arrendeavgiften för 2023 uppgår till X SEK.

Övrig mark

Övrig mark utgörs av tomt, vägar mm.

Forn- och kulturlämningar

Inom fastigheten finns en övrig kulturhistorisk lämning, L1963:7537 med RAÄ-nr: Fägre 36:1 avseende en fyndplats av pilspetsar i stål (källa: SeSverige och Fornsök).

Jakt

Jakten är upplåten under innevarande arrendeperiod till 13/3-2024 och därefter tillgänglig för köparen. Fastigheten ingår i ett licensområde med älgförvaltningsområdesnamn, Älgförvaltningsområde 6 Norra Skaraborgs ÄFO.

Uppläggningsplats

I skogen finns två st. asfaltsplattor som tidigare använts av militären.

Föreslaget taxeringsvärde för taxeringsår 2023

Totalt taxeringsvärde är: 12 309 000 SEK
Taxeringsvärdet är fastställt för taxeringsår: 2020
Typkod: 120 Lantbruksenhet, bebyggd
Fastigheterna är samtaxerade.

I detta ingår följande taxeringsvärden:
​Åkermark: 8 436 000 SEK
​Skogsmark: 2 244 000 SEK
Ekonomibyggnad: 494 000 SEK
Småhusbyggnad lantbruk: 969 000 SEK
Småhusmark lantbruk: 166 000 SEK

Föreslaget taxeringsvärde för taxeringsår 2023:
Totalt taxeringsvärde är: 17 402 000 SEK

I detta ingår följande taxeringsvärden:
Skogsmark: 3 692 000 SEK
Jordbruksvärde: 11 149 000 SEK
Ekonomibyggnad: 669 000 SEK
Småhusbyggnad, lantbruk: 1 294 000 SEK
Småhusmark, lantbruk: 598 000 SEK

Arealuppgifter

Arealuppgifterna i tabellen är hämtade från skogsbruksplanen.

Areal enligt fastighetsregistret uppgår till 161,5292 ha fördelat med 159,7707 ha på Töreboda Remmestorp 2:26 och 1,7585 ha på Töreboda Remmestorp 2:24.

Areal enligt taxeringsuppgifterna uppgår till 167 ha fördelat på 35 ha skogsmark 125 ha åkermark och 7 ha övrig mark.

Areal enligt fastighetskartan uppgår till 170,48 ha fördelat med 168,71 ha på Töreboda Remmestorp 2:26 och 1,77 ha på Töreboda Remmestorp 2:24.​

Vattentäkt

På fastigheten finns en vattentäkt, Remmestorps vattenförening, som förser ca 10 hushåll i Vassbacken med dricksvatten.

Visning

Välkommen att kontakta mäklaren för visning av fastighetens byggnader. Besiktning av mark sker på egen hand. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende samt växande gröda.​

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv gårdskarta på ludvigfast.se. Klicka upp gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Lösöre

I överlåtelsen ingår en Traktor av fabrikat BM-Volvo Valmet, modell 605-4 med fordonsår 1985. Tillhörande redskap är säcklyft, pallgafflar, snöskopa, stengrep samt en mindre kärra.

Inteckningar

Det finns ett samlat inteckningsbelopp om 754 000 SEK fördelat på 5 olika pantbrev. Inteckningarna belastar fastigheten Töreboda Remmestorp 2:26. Töreboda Remmestorp 2:24 besväras ej av inteckningar.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheterna sker genom att intressenter lämnar ett första skriftligt bud senast fredag 16:e juni. Därefter följer en öppen budgivning mellan de spekulanter som önskar deltaga. Säljaren förbehåller sig dock rätten att fritt anta inkommit skriftligt bud. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt bud ska vara Ludvig & Co Fastighetsförmedling, Jonathan Ahlm, Kämpagatan 1, 532 37 Skara eller jonathan.ahlm@ludvigfast.se, tillhanda senast
fredag 16:e juni. Använd gärna bifogad budblankett.

Städning

Bostadshuset överlämnas flyttstädat.
Ekonomibyggnader överlämnas grovstädade.

Friskrivning

En friskrivningsklausul kommer att finnas med i kontraktet där säljaren friskriver sig från fel och brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

Prisidé

Fastigheterna säljs med ett utgångspris om 36 000 000 SEK.

Betalningsvillkor

10% av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Tillträde

Säljaren önskar att fastigheten ska tillträdas enligt tradition på fardagen 14:e mars 2024.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 754 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast fre 16 jun

Säljs via anbudsförfarande: 36 000 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter