Lantbruk

Rejäl skogsgård med bra boende

Försäljningssätt

Bud senast mån 19 okt

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
131,1 ha
Övrigmark
2,0 ha
Åkermark
11,0 ha
Skogsmark
98,0 ha
Skogsimpediment
20,0 ha
Småhusmark lantbruk
0,1 ha
Virkesförråd
10 595 m3sk
Boyta
183 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

ÄLMHULT HORMESHULT 2:12

Adress

Hormeshult 9 34373 Virestad

Om fastigheten

Gård om ca 138 ha, varav ca 108 ha produktiv skogmark och ca 14 ha inägomark. Uppskattat virkesförråd ca 10 600 m3sk.
Bostadshus och ekonomibyggnader i gott skick. Byggnaderna innehåller mycket fina detaljer.
Jaktmöjligheter.
Fastigheten belägen ca 6,5 km sydost om Virestad. 19 km till Älmhult.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Ekonomibyggnader

På fastigheten finns nedanstående ekonomibyggnader.
Garage med plåttak.
Utöver garageplats innehåller byggnaden och isolerat förrådsutrymme och vidbyggd vedförvaring.

Smedja/ gäststuga med betongpannor.
Fd potatiskällare, används för närvande som smedja.
Isolerat gäststugerum.

Garage med grusgolv och plåttak.
Byggt i slutet av 1990-talet.

Ladugård med tak och fasad av plåt.
Innehållande nedanstående utrymmen.
Fd djurdelen används för närvarande som snickeriverkstad.
Garagedel med gjuten platta och portar.
Logdel.
Ovanvåning inredd som festlokal med fina detaljer.
Vidbyggd sågverksdel på fd gödselplattan.

Bostadshus

Bostadshuset är byggt 1978.

Tvåglasfönster.
Tak med betongpannor, tvättat 2020.
Uppvärmning genom vattenburet system med vedpanna och ackumulatortankar, elpatron.

Enskilt vatten genom borrad brunn från 2019.
Enskilt avlopp med trekammarbrunn och infiltration.

Plan 1:
Hall.
Kök med vedspis.
Groventré med tvättstuga och wc.
Pannrum med utgång.
Toalett med plastmatta.
Vardagsrum med öppen spis.
Tv-rum med utgång till uterum.
Uterum med vattenburen golvvärme med utgång till trädäck.

Plan 2:
Allrum med öppen spis.
Sovrum/ bibliotek.
Sovrum.
Sovrum.
Badrum med badkar och duschkabin.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplan upprättad av Joakim Ahlberg, Ludvig & Co i september 2020.
Enligt skogsbruksplanen består fastigheten av ca 108,1 ha produktiv skogsmark.
Uppskattat virkesförråd är ca 10 600 m3sk, motsvarande 98 m3sk per ha. Boniteten är uppskattad till 7,3 m3sk per ha med en årlig tillväxt om ca 621 m3sk.
Fastigheten domineras av röjnings och gallringsskog.

Se bifogade utdrag ur skogsbruksplanen för mer information.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Forn- och kulturlämningar

Fastigheten belastas av Fornlämningar, "vägmärke", enligt RAÄ.

Naturvärden

Fastigheten innehåller enligt Skogsstyrelsen nyckelbiotop "Lövträdsrika skogsbryn".

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för ny köpare.

Inägomark

Inägomarken är fri för ny köpare från tillträdesdagen.
Inga stödrätter följer fastigheten.

Jakt

Jakten är fri för ny köpare från 1/7 2021.
Enligt Länsstyrelsen ingår fastigheten i Viljans äso.

Damm och vindskydd

På fastigheten finns en damm och två vindskydd.​

Tillträde

Tillträde efter överenskommelse.​

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Fastigheten kommer säljas med friskrivningsklausul.
Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar gällande fel eller brister i fastigheten.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Bud/ försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt bud ska vara Ludvig & Co, Annika Granquist, Staglabergsgatan 10, 352 34 Växjö, mail: annika.granquist@ludvig.se tillhanda senast 2020-10-19 OBS! Märk kuvertet Hormeshult. Använd gärna bifogad budblankett.

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen ca 6,5 km sydost om Virestad.
Se bifogat kartmaterial för mer information.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1 150 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Liknande fastigheter