Lantligt boende

Rådmansö – 2,6 hektar

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast mån 20 apr

Visning

  • Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta.
    Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig.
    Gårdskartan går också bra att zooma in och ut på för att hitta till fastigheten.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
2,6 ha
Tomtområde
2,6 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

NORRTÄLJE RÅDMANSÖ-VÄSTERNÄS 1:68 (KF)

Adress

Västernäsvägen 76194 Norrtälje

Om fastigheten

Lantligt belägen fastighet på Rådmansö med 3 byggrätter som i en förlängning kanske kan bli ytterligare tre beroende på hur man bygger och om Norrtälje kommun ser fördelen med det också.

Fridfullt och omtyckt område mellan Väster- och Östernäs på Rådmansö. Från södra delen av fastigheten är det endast 700 meter till havet. Till Rådmansö ångbåtsbrygga ca 3 km bilvägen. Uppskattat virkesförråd från laserscanning (2010) är 436 m³sk. Det finns goda möjligheter att hitta en båtplats att hyra.

Kan bli ett mycket bra sommarboende eller permanentboende på Rådmansö.

Fastigheten är idag taxerad som lantbruksenhet. Förhandsbeskedet räcker inte för att juridisk person ska få köpa fastigheten när det krävs förvärvstillstånd. Även privatperson utanför Rådmansö behöver ansöka om förvärvstillstånd och för privatperson är det ofta positiva beslut.

Årsavgift till vägföreningen 1 350 kr/år och en engångskostnad till föreningen på 10 000 SEK för varje nytt husbygge på tomt inom samfälligheten.

Rådmansö är en halvö ca 10 km öster om Norrtälje i Norrtälje kommun där bland annat Kapellskär, Gräddö och Räfsnäs ligger. Rådmansö socken omfattar östra delen av halvön där också E18 avslutar sin sträckning i Sverige i Kapellskär. Buss 631 stannar på Östernäs Bryggväg.

Välkommen till Wästernäs Byamän på Rådmansö i Norrtälje.
Använd med fördel Gårdskartan via webbannonsen på vår hemsida när ni besöker fastigheten.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Inga byggnader finns på fastigheten

Förhandsbesked

Förhandsbesked finns för nybyggnad tre stycken enbostadshus.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd
Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven inom glesbygdsområde i Norrtälje kommun, Rådmansö församling det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 4 600 kr för privatperson och juridisk person. Fastigheten är taxerad som en lantbruksfastighet tills avstyckning enligt förhandsbesked är genomförd hos Lantmäteriet (valfritt).

Servitut

Servitut för väg finns över grannfastigheten, Västernäsvägen 532.

Inteckningar / pantbrev

Fastigheten säljs befriad från inteckningar.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka del av fastighet och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka del av fastighet och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande del av fastighet egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återgerel av fastighet egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Friskrivning

Del av fastighet säljs med en så kallad friskrivningsklausul där köparen godtar fastighetens skick och avstår med bindande verkan från alla anspråk mot säljaren på grund av fel eller brister i fastigheten.

Västernäs

Utdrag från förenings hemsida, se länk nedan i webbannonsen.(https://www.vasternasbyaman.se/)

Välkommen till Västernäs by
Västernäs by ligger på Rådmansö sydvästra hörn. Själva Västernäs by vetter i söder mot Furusundsfjärden och i väster mot Vretviken. Då även Vretholmen och Bergholmen samt öarna Sötholmen, Grossörn och Långörarna är gränsen i väster mot Nybyviken.

Västernäs By har anor från mitten av 1600-talet och har varit bebodd sedan dess. Byns två gårdar skövlades av ryssarna vid härjningarna år 1719. Två av husen härstammar från denna tid. Huvuddragen av nuvarande by tillkom vid Laga Skifte år 1842 - 1845.

Byn präglas av denna äldre landskapsbild med inslag av nyare fritidshus uppförda i Roslagskaraktär. I dag består byn av ca 50 fastigheter varav ca hälften är året runt bebodda.

Västernäs Byamän, är byns ekonomiska förening som förvaltar byns vägar och gemensamma ägor. Byn äger en gemensam ångbåtsbrygga som vetter mot söder där man kan njuta av båttrafiken och även se passagerarfärjorna till och från Finland som skall passera Furusund.

Bild finns på hemsidan på nya ångbåtsbryggan syns farleden, Furusundsleden, till Stockholm i bakgrunden.

Övrigt

udvig & Co - Din framtid finns i vårt ursprung
Nu byter LRF Konsult namn till Ludvig & Co. Med samma drivkraft, erfarenhet och kompetens tar vi med oss vårt starka ursprung in i framtidens rådgivning – allt för att fortsätta skapa framgångsrika företagare över hela landet.

Ett nytt kapitel i vår hundraåriga historia
Med ett nytt namn och ett helt nytt utseende tar vi på Ludvig & Co nu klivet in i framtidens rådgivning. I över hundra år har vi följt lantbrukare, skogsägare och entreprenörer på deras resor – och givit det stöd som krävs för att skapa riktigt framgångsrika företagare. Vi är 1 300 kollegor med gedigen kompetens inom ekonomi, fastighetsförmedling, juridik samt skatt- och affärsrådgivning, och idag finns vi på 130 orter över hela landet. Alltid nära dig och din verklighet.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter