fbpx

Skogsfastighet

Produktivt skogsskifte

Högstbjudande

1 300 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast ons 17 maj

Anmäl intresse

Om fastigheten

Obebyggt skogsskifte för tillköp där det växer så det knakar beläget vid Hillesjön strax norr om Gävle. Totalt 10,8 hektar produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 2 500 m³sk som domineras av välskött granskog varav 1 600 m³sk nått slutavverkningsmogen ålder. Skiftet kan ej bilda egen fastighet utan endast fastighetsregleras till av köparen ägd jord- och skogsfastighet. Fastigheten ingår i Björke Jaktklubb som jagar på en areal om 1 464 hektar.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

GÄVLE BJÖRKE 1:4, DEL AV.

Totalareal
10,8 ha
Skogsmark
10,8 ha
Virkesförråd
2 542 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

De uppgifter om skogstillståndet som presenteras i detta underlag har erhållits från en skogsbruksplan upprättad av Alexander Rönngren på Ludvig & Co i januari 2023.

Den produktiva skogsmarken uppgår totalt till 10,8 hektar med ett uppskattat virkesförråd om ca 2 542 m³sk som domineras av granskog varav ca 1 600 m³sk nått slutavverkningsmogen ålder. Medelvolymen per ha är ca 235 m³sk, medelboniteten på fastigheten är beräknad till 7,2 m³sk/ha och den beräknade tillväxten är ca 85 m³sk för kommande tillväxtsäsong.

För övriga upplysningar se sammanställning över ålders- och huggningsklasser samt avdelningsbeskrivning och skogskarta.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Björke jaktklubb som jagar på 1 464 hektar. Jaktmarken har bra tillgång på vilt och här jagas älg, rådjur, räv, hare och fågel. Småviltsjakten sker enskilt över hela området medans älgjakten bedrivs gemensamt. Ny ägare måste ansöka om medlemskap och bli antagen som medlem innan man kan jaga. Dagskort för småvilt kostar 100 kr och årskort där all jakt ingår kostar 1 200 kr. Jaktklubben har tillgång till älgskyttebana och ett slakteri med kylrum. För kontaktuppgifter till ordförande, kontakta Joakim Hagelin 026- 24 59 79 eller maila: joakim.hagelin@ludvig.se.

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastighet. Området kan fastighetsregleras till av köparen ägd jord- och skogsfastighet förutsatt att den bildar en produktiv brukningsenhet. Köparen ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen.

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Samfälligheter och gemensamhetsanläggningar

Inga samfälligheter tillhörande fastigheten följer med vid delförsäljningen. Andelar i gemensamhetsanläggningar så som vägar kommer fördelas av lantmätaren vid lantmäteriförrättningen.

Forn- och kulturlämningar

Inga forn-eller kulturlämningar finns registrerade på fastigheten. (källa: Riksantikvarieämbetet)

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten.
(Källa: Skogsstyrelsen, Skogens pärlor)

Vägar

Fastigheten har andel i Gävle Björke Ga:8 och S:4 avseende väg. Den totala vägavgiften till Östra Björke Samfällighetsförening var ca 1 100 kr för inkomstår 2022 varav en del avser vägen fram till skogsskiftet. Vägen plogas vanligtvis inte på vintern.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson. Förvärvstillstånd krävs för juridisk person.

Områdesbeskrivning

Skogsskiftet ligger ca 1 mil norr om Gävle i ett varierat skogs- och åkerlandskap och lämpar sig för skogsbruk, jakt och rekreation. I närheten ligger Hillesjön som erbjuder möjligheten till ett rikt friluftsliv både sommar som vinter. Sommartid är det bad, fiske och båtliv som dominerar, vintertid pimpling, skridsko- eller skidåkning. Närmaste större ort är Gävle.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna intresseanmälan senast ons 17 maj

Högstbjudande: 1 300 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter