fbpx

Skogsfastighet

Produktiv skogsfastighet

Högsta bud

6 250 000 kr

Högstbjudande: 4 500 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast ons 31 mar kl 17:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
80,9 ha
Skogsmark
68,0 ha
Skogsimpediment
12,6 ha
Övrigmark
0,3 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

GÄVLE HAGSTA 7:19

Adress

Skogsfastighet

Om fastigheten

Välarronderad skogsfastighet med produktiva gallringskogar och bra väg belägen i Västerberg strax norr om Gävle. Större delen av skogsmarken är beskogad med medelålders tallskog som har god tillväxt och som delvis har gallrats. Totalt 80,9 hektar mark varav 68,0 hektar är produktiv skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 13 165 m³sk varav 155 m³sk uppnått slutavverkningsbar ålder. Fastigheten ingår i Hagsta viltvårdsområde som jagar på en areal om ca 3 200 ha.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

De uppgifter om skogstillståndet som presenteras i detta underlag har erhållits från en skogsbruksplan utförd av Hushållningssällskapet under maj 2017. Skogsbruksplanen har ajourhållits och uppdaterats med tre års tillväxt fram till maj 2020.

Den produktiva skogsmarken uppgår totalt till 80,9 hektar med ett uppskattat virkesförråd om ca 13 165 m³sk som domineras av medelålders tallskog med god tillväxt. Medelvolymen per ha är ca 194 m³sk, medelboniteten på fastigheten är beräknad till 6,1 m³sk/ha och den beräknade tillväxten är ca 515 m³sk för kommande tillväxtsäsongen.

För övriga upplysningar se sammanställning över ålders- och huggningsklasser samt avdelningsbeskrivning och skogskarta.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Hagsta Viltvårdsområde som jagar på ca 3 200 hektar. Älgjakten bedrivs gemensamt medan småviltsjakten får bedrivas enskilt över hela området. Jaktbart vilt är framförallt älg, rådjur, räv, skogsfågel och björn. Kronhjort förekommer i området. Några gånger per år brukar gemensamhetsjakt på björn och rådjur hållas för markägarna. En ny markägare kan tidigast tillträda jakten 2021-07-01. För kontaktuppgifter till ordförande, kontakta Joakim Hagelin 026- 24 59 79 eller maila: joakim.hagelin@lrfkonsult.se.

Forn- och kulturlämningar

Inga forn- eller kulturlämningar finns registrerade på fastigheten. (Källa: Riksantikvarieämbetet)

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (källa: Skogsstyrelsen)

Vägar

Fastigheten har andel i väg. Vägavgift om ca 1 000 kr per år tas ut för underhåll av vägen. Eventuell snöröjning sker på egen hand. Skogsbilvägarna är försedda med vägbommar. Angående bomnyckel kontakta Joakim Hagelin 026- 24 59 79 eller maila:joakim.hagelin@lrfkonsult.se.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson. Förvärvstillstånd krävs för juridisk person.

Områdesbeskrivning

Fastigheten ligger i ett varierat skogslandskap med inslag av sjöar och lämpar sig för skogsbruk, jakt och fiske. Se bifogade kartor.

Vägbeskrivning

Från Gävle kör E4:a norrut mot Sundsvall sväng av vid avfarten mot Hagsta Krog, tag sedan vänster på väg 303 mot Ockelbo, kör ca 200 meter och sväng sedan vänster in på Råhällavägen, kör ytterligare ca 400 meter och sväng sedan vänster in på skogsbilvägen som går hela vägen fram till fastigheten. Se bifogade kartor.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna intresseanmälan senast ons 31 mar kl 17:00

Högstbjudande: 4 500 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter