Lantbruk

Produktionslantbruk med boende

Pris

4 900 000 kr

Visning

  • Kontakta mäklaren för visning.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
76,3 ha
Skogsmark
39,3 ha
Åkermark
30,5 ha
Småhusmark lantbruk
1,8 ha
Övrigmark
1,5 ha
Skogsimpediment
2,3 ha
Väg och kraftledning
0,9 ha
Virkesförråd
4 664 m3sk
Boyta
136 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SKELLEFTEÅ UTTERSJÖN 3:14 Del av enligt karta

Adress

Uttersjön 6812 93293 Lövånger

Om fastigheten

Fint beläget produktionslantbruk i Uttersjön med nytt stall och maskinhall. Välskött, högt beläget bostadshus med utsikt över sjö och odlingar. Nära till populära Bjuröklubb. Arealen uppgår till 69,3 ha varav 25,6 ha är odlingsmark och 37,2 ha är skogsmark med ett virkesförråd om 4 550 m³sk.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshuset

Högt beläget fristående bostadshus i 1 ½-plan om 136 kvm. Takbeklädnad i plåt och fasad i trä, treglasfönster med enstaka tvåglasfönster. Enskilt vatten och avlopp. Vattenburen golvvärme med kompletterande radiatorer. Plan 1: Kök renoverat 2016, allrum, hall toalett, kontor, tvättstuga med dusch och vidbyggt uterum. Plan 2: Tre stycken sovrum, klädkammare, allrum, badrum med wc och badkar.
Pågående installation av fiberanslutning.

Gästhus

Enklare bostadsbyggnad med med kök, badrum och sovrum. Takbeklädnad i plåt och fasad i trä.

Ekonomibyggnad - stall

Varmbonat stall om 1 300 kvm byggt 2014 för dikor och ungdjur/köttdjur. KRAV certifierad drift. Förberett för mjölkrobot.Gjutet golv och stomme i trä, isolerade väggar. Plats för 70 djur, totlat 121 djur med kalvar och ungdjur. Ventilation med självdrag, skorstenar och fönster. Automatisk drift. Utfodringen sker manuellt med minitraktor. Gödsel med skrapor och pump till gödselbrunn om 1 050 m³. Byggnaden inrymmer även kontor/kök, badrum med dusch, wc och tvättmaskin.
I stallet finns värmepump, NIBE 8-16 kw installerad som betjänar bostadsbyggnad, gästhus, personalrum och verkstad

Gårdsverkstad/maskinhall

Gårdsverkstad/maskinhall byggt 1987. Golv delvis av betong och delvis av grus. Golvvärme i verkstadsdelen som betjänas av av värmepumpen. Stomme i trä och plåttak.

Maskinhall

220 kvm maskinhall byggt 2013. Tak och fasad av plåt, stomme av trä och gjutet golv

Gårdsbutik/garge och carport

Innehåller mindre gårdsbutik med frysar och garage/förrådsutrymme samt carport. Tak av plåt, stomme och fasad i trä, golv i betong samt carport med grusgolv.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson som ej varit mantalsskriven inom glesbygdsområde i Skellefteå kommun sedan minst ett år tillbaka. Juridisk person behöver alltid söka förvärvstillstånd. Kostnaden för förvärvstillstånd är 4 600 kr för privatperson.

Skogsuppgifter

Enligt skogsbruksplanen uppgår den totala arealen till 76,3 ha varav 39,3 ha är produktiv skogsmark och 30,5 ha odlingsmark. Virkesförrådet uppgår till 4 664 m³sk med en medelbonitet om 4 m³sk/ha och år. Tall är det dominerade trädslagen och utgör av 86 % av volymen, följt av gran och löv som står för 7 % vardera av volymen.

Skogsvård

Under planperioden är 5 ha röjning föreslagen att utföras och 3,6 ha plantering. Kostnaden för plantering står säljaren för.

Skogsvårdslagen

Skogsvårdslagen
På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 -100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln).

För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda
regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.​

Fastighetsgränser

Avvikelser kan förekomma mellan officiell och uppgiven areal enligt skogsbruksplanen. Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren ansvarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Forn- och kulturlämningar

Inga forn- eller kulturlämningar finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Jakt

Jakt i Uttersjöns jaktklubb om ca 2 600 ha.

Servitut

Servitut för åtkomst av skogsbilväg kommer att skrivas in i samband med lantmäteriförrättningen och berör skifte 5 och skifte 3, se bifogad karta.

Inägomark

Totalt har ca 110 ha jordbruksmark brukats.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 3 831 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter