fbpx

Kommersiell fastighet

Ösmo Plantshop AB samt Nynäshamn Nibble 1:50

Visning

  • Enskilda visningar efter överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare.

Anmäl intresse

  • Ny

Om fastigheten

Möjlighet till förvärv av bolaget Ösmo Plantshop AB med en omsättning om ca 20 Msek och dess fastighet Nynäshamn Nibble 1:50. Ösmo Plantshop är en välrenommerad verksamhet inom trägårdshandeln sedan 30 år tillbaka. Fantastiskt läge vid väg 73, mellan Nynäshamn och Stockholm, precis vid avfarten till Ösmo. Fina och välunderhållna byggnader med taxerad area om 1000 kvm. Total fastighetsareal om 12 400 kvm som förfogar över utomhusträdgård och stor parkeringsyta. Bolagets verksamhet består av bland annat handelsträdgård samt restaurang och café vilka inryms i fastighetens byggnader. På fastigheten finns ett nyttjanderättsavtal för bolagets verksamhet.

Överlåtelsen avser bolaget och fastigheten tillsammans alternativt var för sig. Fastigheten kan vid önskemål säljas i aktiebolag.

Dess goda placering vid motorvägen/avfarten samt inom ett område med pågående bostadsutveckling i exempelvis Källberga, skapar goda framtidsmöjligheter för verksamheten! Möjligt att uppföra personalbostad enligt detaljplan.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

NYNÄSHAMN NIBBLE 1:50

Adress

Växtstigen 1 14831 Ösmo

Totalareal
1,2 ha
Tomtområde
1,2 ha

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Nynäshamn Nibble 1:50

Fastighetens huvudbyggnad är uppförd 2007 med stålstomme, på platta på mark, under tak av plåt, fasad av träpanel och 2-glas isolerglas. I direkt anslutning till huvudbyggnaden finns ett växthus och tillhörande caféverksamhet.

Taxerad area om 1000 kvm. Inrymmande följande:

Butik/lokal: 450 kvm.
Garage/lagerutrymme: 84 kvm.
Växthus: 268,8 kvm.
Café: 115,2 kvm.
Kök: 42 kvm
Kylrum kök: 5,4 kvm
Personalrum: 26 kvm (med WC och duschutrymme)
Kundtoalett (handikappanpassad): 4,4 kvm.
Pann-/teknikrum: 36 kvm.
Snittkyl: 22 kvm
Arbetsrum (intill snittkylen): 24 kvm
Totalt nedre plan: 1 077,8 kvm (uppgifter från säljaren)

Ovanvåning (kontor/lager): 288 kvm (uppgifter från säljaren)

Köksutrustning:
Spis
Ugn (Rational)
Degmaskin (finns i eget degrum)
Stekbord
Diskmaskin
Monter
Förberedelsebänk
Kaffemaskin (espresso/cappucino)
Avkylningsskåp
Kylrum

Uppvärmning: Pelletspanna, vattenburet golvvärme. Självsotande panna. Påfyllning av pellets sker ca en gång i månaden (på avtal). Pelletstank på 11 kbm. Vattensilo 4 000 L. Förbrukning mellan 60-70 ton pellets per år.
Klimat styrning görs i lokalen, caféet och växthus.
Belysning: LED-lampor
Avlopp: Kommunalt. Fettavskiljare finns.
Vatten: Kommunalt. Särskild avtal med Nynäshamn kommun. Sommarvatten via 4 kbm tank.
Bevattning: Automatisk bevattning utomhus med gödningsblandare. Manuell bevattning inomhus.

Investeringar
- 2019 installation solceller (ger tillräckligt med el för sommarunderhåll)
- 2021 nya elledningar

Lokalbeskrivning:
Ösmo Planshops kunder välkomnas via huvudentrén, in till butiken med till vänster kassa och snittkylen. Utmed butiken/lokalen finns ett omfattande utrymme för diverse varuförsäljning. Kunderna kan därifrån nå kundtoalett (kakel/klinker) samt avnjuta goda luncher/fikastunder i caféet. Fullutrustad och godkänd kök. Sittplatser vid caféutrymmet, växthuset och utomhus under en pergola samt det mindre växthuset.

Andra utrymmen i butiken/lokalen är personalrum, med WC och dusch (kakel/klinker), garage/lager, pannrum och arbetsrum. I arbetsrummet sker snittsortering mm. Garage/lager har egen port. Totalt fem ingångar/öppningar. Larm finns.

På fastigheten finns en välplanerad utomhusträdgård, med en areal om ca 4 000 kvm, för diverse utomhusväxter, kryddor, fruktträd, damm med kojkarparna och uteservering till caféverksamheten.

Goda parkeringsmöjligheter på grusat terräng om ca 1 900 kvm. Övrig areal om ca 4000 kvm som utgörs av uppställning, gräsmatta och vägar.

Huvudbyggnaden, utomhusträdgården mm är inhägnade med staket. Sammanlagt tre grindar om 6 meter.

Övriga byggnader

Övriga byggnader belägen på fastigheten är ett växthus från år 2019 (ca 16,5 kvm) som nyttjas till caféplatser, tält (sommarblommor) och förvaringsväxthus till vinterförvaring av växter.

Bolag Ösmo Plantshop AB

Ösmo Plantshop AB är ett familjeföretag som har drivit verksamheten i ca 30 år och skapat en verksamhet med god omsättning och resultat. Som företag strävar de efter hög kvalitet, bra service och nöjda kunder. Målet är att kunna vara det perfekta utflyktsmålet för hela familjen.

Bolaget, Ösmo Plantshop AB (556368-7473) är ett helägt dotterbolag till Deckarts Holding AB (559279-0926). Rörelsen består i huvudsak av handelsträdgård samt restaurang- och caféverksamhet med anställd personal om sammanlagt 13 stycken. Innefattar hel- och deltidsanställda, helgpersonal samt delägare. För 2021 uppgick omsättningen till ca 20 Mkr med ett resultat före avskrivningar om ca 2,5 Mkr. Bolaget har ett hyresavtal med Nibble Uthyrning med en månadshyra om 26 000 kr (inkl. moms). I bolaget finns inventarier vilka i huvudsak är avskrivna men fungerar väl i verksamheten. Byggnaderna i vilken verksamheten bedrivs ägs av fastighetsägarna.

Detaljplan (Nibble och Källberga)

Fastigheten omfattas av en detaljplan (se under dokument) från år 2005. Detaljplanen ger möjlighet att bygga en personalbostad som tillsammans med garage får omfatta 150 kvm. Se detaljplanen för mer information.

För Källberga, strax på andra sidan av väg 73, finns en ny antagen detaljplan för uppförande av mellan 600-700 bostäder. Detta gör att fastigheten kommer att ligga mellan två stora bostadsområden. Se detaljplanen för mer information.

Översiktsplan

Förslag på översiktsplan:
Önskemål om utveckling av landbydgsnoden Ösmo med förtätning och utbyggnad. Pågående detaljplaner finns för att bygga ihop ortens olika delar, skapa ett mer attraktivt centrumområde och tillföra ett stort antal bostäder. Även strax utanför Ösmo tätort, vid Källberga, finns en antagen detaljplan med mellan 600
och 700 bostäder. Läs mer under dokument.

Dokumentation

Spekulanter med tydligt intresse och dokumenterad förmåga att förvärva försäljningsobjektet, styrkt med exempelvis bankreferens, kommer att ges möjlighet att söka mer detaljerad information. Informationen erhålls vid förfrågan till ansvarig mäklare. Möjlighet att ta del av senaste årsredovisningar samt halvårsbokslut 2022.

Avsiktsförklaring gällande bolaget kommer att upprättas med aktuell intressent.

Budgivning

Lämnat bud avser bud på fastigheten och bolaget alternativt var för sig. Tillgångarna i bolaget består bland annat av lager och inventarier. Bud på fastigheten och bolaget kommer att hanteras på samma sätt som ett bud på fast egendom. Budgivaren och säljaren kommer inte att vara bundna av bud eller accept förrän avtal för affären undertecknats av båda parter.

Bud ska vara skriftligt.

Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivare på ett eller flera budalternativ.
Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Besiktnings- och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Bolagsöverlåtelsen kommer att föregås av en Due Dilligence efter överenskommelse.

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Köparen av bolaget kommer erhålla garantier i aktieöverlåtelseavtalet. I övrigt friskriver säljaren sig från ansvar för fel eller brister i bolaget.

Tillträde

Tillträde enligt överenskommelse avseende fastigheten samt bolaget.

Frågor

Företrädsvis ställs till ansvarig mäklare Sybrenne Jellema eller senior jurist Mikael Fligman, 08-657 47 53, mikael.fligman@ludvig.se.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 5 150 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter