Fritid, tomt & övrigt

Örnberget

Högstbjudande

900 000 kr

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
0,3 ha
Tomtområde
0,3 ha
Antal rum
3 st

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

Enköping Hamra 1:6, del av. Torp vid Örnberget

Om fastigheten

Nya utebilder kommer efter helgen!

Litet torp beläget på Örnberget. Beläget strax väster om Örsundsbro med goda pendlingsmöjligheter till både Uppsala, Stockholm, Enköping och Västerås. Tomt om 2 500 m² med fantastiskt läge och mycket sol. Ett par kilometer bort finns möjlighet till bad. Ett mycket lämpligt alternativ till permanentboende med sitt avskilda och vackra läge omgivet av åkerlandskap. Bygd rik på historia och lämningar.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnad

Liten stuga med ett rum och kök på bottenplan och två mindre sovrum på övervåningen. Huset är byggt i timmer klätt med stående träpanel. Under halva huset finns jordkällare och resten av huset har torpargrund. På framsidan finns en nyligen gjord altan där man kan dricka både sitt förmiddagskaffe samt kvällsdrinken.

Boareabeskrivning

Byggnaden är inte taxerad och har därför ingen taxerad boarea. Byggnadens utvändiga mått 7,6 x 4,3 m + 2,7 x 1,8 m.

Elektricitet

Torpet får sin el från stamfastigheten men har egen undermätare som läses av enligt överenskommelse med ägaren av stamfastigheten.

Skorsten

Skorstenen behöver ses över. Senast sotad 2014.

Övriga byggnader

På tomten finns en bod innehållande TC och förråd. Byggnaden är enklare och står på plint, stomme av trä klädd med liggande träpanel, plåttak. Ca 2 x 4 m.

TV & Internet

Finns inget bredband framgrävt.

Utförda renoveringar

Torpet har under senaste åren fått nya fönster, panel och tak.

Rum

På nedre plan finns farstu med trapp till övervåningen. Innanför farstun finns ett mindre kök med äldre inredning och vedspis. I köket finns en iordninggjord dusch i vad som tidigare var skafferi. Innanför köket finns "salen". En trappa upp finns en mindre hall samt två sovrum med låg takhöjd.

Övrigt

Torpet på Örnberget är i dagsläget ingen egen fastighet. En ansökan om avstyckning har lämnats till Lantmäteriet i mitten av juni. Ansökan avser att bilda ny fastighet i enlighet med de kartor som redovisas i prospektet, ca 2 500 m².

Att fastigheten ännu inte är bildad innebär att man som köpare inte kan ta ut inteckningar i fastigheten som säkerhet för belåning. Då finns två lösningar för den som vill köpa fastigheten.

Den första innebär att köparen och säljaren skriver köpekontrakt nu, köparen erlägger handpenning, och köparen tillträder och gör slutbetalning i samband med att förrättningen på Lantmäteriet vinner laga kraft. Det andra alternativet är att köparen betalar hela köpeskillingen kontant och medlen deponeras på mäklarens konto tills dess förrättningen är klar. Att försäljning sker innan förrättningen är klar utgör inget hinder.

Köparen är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul som lyder "Fastighetsägaren förklarar sig villig att utan vidare ersättningsanspråk acceptera sådana mindre avvikelser beträffande gränser, areal, särskilda rättigheter och dylikt som inte strider mot vad som varit avsett vid tillkomsten av denna överenskommelse och som vid fastighetsbildningsförrättningen bedöms erforderliga för att åstadkomma en ändamålsenlig fastighetsbildning".

Klausulen betyder att man ska vara beredd på att tomten kan bli lite mindre eller större än överenskommet om det krävs för att fastighetsbildningen ska bli ändamålsenlig. Variationer upp till 10 % är i FBL en mindre avvikelse, blir den större ska säljaren ersättas med 200 kr/m² utöver den köpeskilling som överenskommits.

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten då säljaren aldrig bott där. Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Områdesbeskrivning

Örsundsbro ligger mellan Enköping och Uppsala. Genom samhället flyter Örsundaån, bron över ån har stor historisk betydelse och platsen blev tidigt en handelsplats.

Här bor många barnfamiljer eftersom det är goda pendlingsmöjligheter till både Uppsala, Enköping, Västerås och Stockholm. Skola, från förskoleklass till 9-e klass, finns i samhället.

Örsundsbro är känt för sin goda företagaranda med många företag som är etablerade på orten. Örsundsbro är och har sedan länge varit en handelsplats.

I Örsundsbro hittar du också idrottsplatsen Åvallen, en fin gästhamn för fritidsbåtar, mataffär, frisör m m.

Trakten kan beskrivas som ett odlingslandskap omslutet av löv-och barrskog. Några kilometer från Örsundsbro ligger Alstabadet, en kommunal badplats med stor gräsyta, bryggor och omklädningshytter.

Kommunikationer

Från Örsundsbro går bussar till både Uppsala, Enköping och Bålsta där pendeln till Stockholm har sin slutdestination.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter