fbpx

Lantbruk

Optimal jaktfastighet med centralt läge på underbara västkusten

Utgångspris

4 750 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tis 27 apr kl 12:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
76,8 ha
Övrigmark
2,1 ha
Skogsimpediment
11,3 ha
Inägomark
16,0 ha
Skogsmark
47,4 ha
Virkesförråd
4 900 m3sk
Boyta
29 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SOTENÄS LEGENE 2:4 + LEGENE 2:20

Adress

Legene Övergård 22 456 93 Hunnebostrand

Om fastigheten

Lantbruksfastighet om ca 77 ha belägen strax väster om Nordens Ark, längs med väg 171, ca 15 km från E6 och 10 km från Kungshamn och Hunnebostrand. Totalt ca 77 ha varav ca 47 ha produktiv skogsmark och 16 ha jordbruksmark. Jordbruksmarken är årsvis utarrenderad. Vilttät fastighet med förekomst av älg, rådjur, vildsvin mm. Jakträtt från och med tillträdesdagen. Fastigheten ligger granne med granne med Sotenäs GK samt har del i Kärrs vatten vilken är en känd sjö bland sportfiskare. Arrendeintäkter och EU-bidrag motsvarande ca 40 000 kr/år. Äldre gårdscentrum med totalrenoveringsbehov.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Byggnader

Bostadsbyggnad

I direkt anslutning till allmän väg och infart till lantbruksfastigheten ligger en äldre bostadsbyggnad uppförd 1941. Stenlagd källargrund, träfasad och yttertak av lertegelpannor. 2 glas fönster. Byggnaden är inte uppvärmd men har elelement och luft/luft-pump. Enskilt vatten och avlopp. Elanslutning och fiber till fastighetsgräns (ej installerat). Enligt fastighetstaxeringen omfattar bostaden 29 m² boyta och 25 m² biyta. Tillbyggt (okänt byggår) med magasin/verkstad.

Hall, badrum, kök med matplats, allrum, duschrum och sovrum.

Övervåningen med ett inrett rum nås genom att gå en trappa upp i tillbyggnaden.

Källare med tvättstuga och förrådsutrymme.

Observera att bostadsbyggnaden är i dåligt skick och kräver omfattande renovering för att kunna nyttjas som åretruntboende.

Ladugård

Äldre ladugård med byggnadsyta om ca 350 m² enligt uppmätning på karta. Murad grund, träfasad och yttertak av lertegel och plåt. Byggnaden är i mycket dåligt skick.

Jakt

En mycket tät viltstam av dovhjort, älg, rådjur, vildsvin samt sjöfågel. Mark i ett samlat skifte medger jakt med kortdrivande hund samt pysch- och vakjakt. Fastigheten ingår inte i något älgjaktlag. Jakten är tillgänglig för köparen från tillträdesdagen.

Fiske

Kärrs vatten är en känd sjö bland sportfiskare. Här har det fångars gäddor på över 10 kg och en gång hade man Sverigerekordet på abborre, över 3 kg. Sjön har ett eget fiskvårdsområde.

Skogsuppgifter

Det finns en nyupprättad skogsbruksplan över fastigheten, gjord av Per Moberg, Ludvig & Co, i mars 2021. Enligt skogsbruksplanen omfattar fastigheten 47,4 ha produktiv skogsmark och 11,3 ha skogligt impediment. Det totala virkesförrådet beräknas till 4 900 m³sk varav ca 1 200 m³sk är i avverkningsbara huggningsklasser. Medelboniteten är beräknad till 6 m³sk/ha/år. I de avdelningar där avverkning har gjorts under 2021 kommer ingen återplantering ske av nuvarande fastighetsägare.

Ett område om ca 5,4 ha av marken omfattas av ett naturvårdsavtal med Skogsstyrelsen. 4,9 ha av dessa är produktiv mark och berör huvudsakligen ädellövskog (ek). Naturvårdsavtalet i sin helhet finns på ludvig.se/fastigheter samt hos fastighetsmäklaren. För mer information om skogen, se bifogad skogsbruksplan. Har du fler frågor om skogen är du välkommen att kontakta jägmästare Per Moberg på 0521- 57 24 15 alt per.moberg@ludvig.se.

Inägomark

Fastigheten omfattar ca 16 ha åkermark som brukas av en lokal lantbrukare efter muntlig överenskommelse, år för år. Stödrätter följer med köpet. EU-stödet för 2021 tillfaller i sin helhet säljaren.

Arrende från Sotenäs GK

En mindre del av golfbanan sträcker sig in på markens norra delar. Ett arrendeavtal finns som genererar intäkter om knappt 10 000 kr/år.

Kostnader

Fast avgift för elen om ca 4 000 kr/år, gårdsförsäkring via Länsförsäkringar ca 7 000 kr/år samt kommunal fastighetsavgift.

Taxeringsvärdet

Taxeringsvärdet är inte uppdaterat efter att Legene 2:19 styckades av från fastigheten under 2020. Den produktiva skogsmarkens taxeringsvärde är inte heller uppdaterat efter gjorda åtgärder.

Visning

Intressenter är välkomna att på egen hand undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall då tas till omkringboende, djur, ev pågående jakt och liknande.
OBS! Byggnaderna är i mycket dåligt skick och invändig besiktning görs på egen risk.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Slutstädning

Ingen slutstädning kommer att ske. En köpare övertar fastigheten i befintligt städat skick.
Observera att liggande virke är lösöre som inte ingår i köpet.

Friskrivning

Säljaren kommer i köpekontraktet att friskriva sig från eventuella fel och brister i fastigheten med dess byggnader. Spekulanter uppmanas att noggrant bilda sig en egen uppfattning om fastighetens skick före bud lämnas.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 4 500 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast tis 27 apr kl 12:00

Utgångspris: 4 750 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter