fbpx

Blekingegård med fint läge

Försäljningssätt

Bud senast tor 29 feb

Anmäl intresse

  • Kolförråd 161.6 ton/ha

Om fastigheten

Helt unik fastighet mellan Olofström och Kyrkhult. 88 ha skog med ett virkesförråd på 20 000 m3sk. Betesmark och äldre mangådsbyggnad i ursprungligt skick. Fin arrondering. Jakträtt.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

OLOFSTRÖM HULLINGARYD 1:3

Adress

Hullingarydsvägen 100 29391 Olofström

Totalareal
110,6 ha
Skogsmark
87,7 ha
Impediment
0,2 ha
Inägomark
18,2 ha
Väg och kraftledning
1,6 ha
Vatten
2,7 ha
Småhusmark
0,2 ha
Virkesförråd
20 006 m3sk
Boyta
90 kvm
Total tillväxt/år
522 m3sk
Kolförråd/ha
161.6 ton

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Mangårdsbyggnad

Stort hus från mitten av 1800-talet i så gott som ursprungligt skick. Två våningar samt vind och liten källare under köket. Byggnaden saknar centralvärme utan värms upp med vedspis, kamin och kakelugnar (fem stycken). I köket finns förutom vedspisen även en bakugn. El finns indraget liksom vatten (egen brunn) och avlopp (enskilt). I flera rum finns vackra väggmålningar och fönstren är enkelfönster med lösa innanfönster.

På nedervåningen finns tre rum, hall, kök, skafferi och badrum.
På övervåningen finns två rum, hall, oinredd vind (tidigare spannmålsmagasin) samt tre små kammare och hall.

Energideklaration saknas.

Stugan

Vid fastighetens infart från väg 116 ligger stugan som tidigare fungerat som undantag. Huset är byggt i början av 1900-talet och saknar avlopp. Vatten från egen brunn på sommaren.

Ekonomibyggnader

På fastigheten finns flera ekonomibyggnader, se bilder.

Välkommen till Hullingaryd

Hullingaryd är en fullständigt unik fastighet strax nordost om Olofström. Här finns alla förutsättningar för att skapa sig sitt eget paradis. Gården ligger högt och enskilt och har en fin utsikt över Hullingagylet. Runt gården finns betesmark och därefter tar skogen vid. Bostadshus och ekonomibyggnader är placerade i fyrkant runt gårdsplanen. Fastigheten har en fin ägofigur och en bra skogsväg.

Fastighetens delar

Fastigheten består av fem olika registerfastigheter.

Olofström Hullingaryd 1:2, 1:3, 1:4 och Biskopsmåla 1:43 är samtaxerade som en bebyggd lantbruksenhet och är de fastigheter som ingår i skogsbruksplanen.

Olofström Hullingaryd 1:5 är en bebyggd småhusenhet och finns inte med i skogsbruksplanen.

Besiktning och undersökningsplikt

Byggnaderna på fastigheten kan undersökas invändigt vid någon av visningarna. Skog och mark samt byggnaderna utvändigt kan besiktigas på egen hand men hänsyn ska visas till grannar och eventuell pågående jakt.

Gårdskartan

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.ludvigfast.se/fastigheter . Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information från skogsbruksplanen. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Vägbom

Vägen upp till fastigheten är stängd med en vägbom. Om du vill besöka fastigheten får du parkera vid stugan och ta dig in till fots.

Försäljning i delar

Fastigheten bjudes ut i sin helhet men eftersom den består av fem olika registerfastigheter kan försäljning i delar vara möjlig.

Inägomark

På fastigheten finns enligt skogsbruksplanen 18,2 ha inägomark.

Enligt SAM-ansökan är arealen åker 4,23 ha och betesmark 11,49 ha. All inägomark är alltså inte stödberättigad.

Skogsuppgifter

Skog

På fastigheten finns enligt skogsbruksplanen 87,7 ha produktiv skogsmark. Skogsmarken har fin arrondering och god tillgång på vägar. Marken sluttar svagt mot väster och boniteten är god för området. Virkesförrådet är högt och det finns en hel del slutavverkningsskog. För detaljerade uppgifter om skogen se bifogad skogsbruksplan.

Forn- och kulturlämningar

På Hullingaryd 1:2 finns två fornlämningar i form av tjärrännor. Förutom dessa finns det på fastigheten ett antal möjliga fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i form av husgrunder, gårdstomt, torplämningar, förvaringsgropar, linbasta och lintork.

Jakt

Fastigheten ingår i ett älgskötselområde. Den tidigare ägaren har varit medlem i Snöfleboda jaktlag.

Samfälligheter

Fastigheten har andel i samfälligheterna Hullingaryd S:1 (vägar), Hullingaryd S:2 (båtsmanstorp), Hullingaryd S:3 (sandtag) och Hullingaryd S:4 (sandtag). Fastigheten är ensam ägare i dessa fyra samfälligheter.

Biskopsmåla 1:43 har andel i samfälligheten Biskopsmåla S:2 (vägar).

Vägbeskrivning

Fastigheten ligger intill väg 116 mellan Olofström och Kyrkhult. Se bifogade kartor eller använd Gårdskartan.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast tor 29 feb

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter