fbpx

Skogsfastighet

Obebyggda skogsfastigheter i Säter

Utgångspris

400 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast ons 15 Dec kl 14:00

Visning

  • Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

    Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
9,3 ha
Skogsmark
9,2 ha
Väg och kraftledning
0,1 ha
Virkesförråd
1 092 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SÄTER STORA KLINGSBO 1:2 & GUSSARVSHYTTAN 28:5

Adress

Skog

Om fastigheten

Tre skogsskiften spridda i Säters kommun, varav det lite större ligger lite norr om Fiskarbo. Totalt ca 9 ha skog med ett virkesförråd om ca 1 100 m³sk.

Fastigheterna ligger delvis inom Stora Skedvi Norra viltvårdsområde.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Arealuppgifter

Säter Stora Klingsbo 1:2
Areal enligt fastighetskarta: 8,31 ha
Enligt fastighetsregistret: 7,898 ha

Säter Gussarvshyttan 28:5
Areal enligt fastighetskarta: 1,07 ha
Enligt fastighetsregistret: 1,016 ha

Total areal enligt skogsbruksplan: 9,3 ha

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Planläggaren påpekar att speciellt rågången i nordväst är oklar.

Skogsuppgifter

Skogen är inventerad i oktober 2021 av Bjesse Skog AB.
Enligt skogsinventeringen omfattar skogsmarken ca 9,2 ha med ett virkesförråd om ca 1 092 m³sk, och består av 41 % tall, 34 % gran, 25 % löv. Beräknad medelbonitet 6,1 m³sk/ha/år.

Se vidare i skogsbilagan, länk längre ner.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Naturvärden

Fastigheterna berörs inte av några registrerade nyckelbiotoper eller höga naturvärden.
(Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor)

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade forn- och kulturlämningar på fastigheterna. (Källa: RAÄ Fornsök, www.raa.se/hittainformation/fornsok)

Jakt

Stora Klingsbo 1:2 och det norra skiftet av Gussarvshyttan 28:5 ligger inom Stora Skedvi Norra VVO.

Stora Skedvi Norra VVO har 3 älgjaktslag och 1 småviltslag över hela området.

Kontakta mäklaren för att få kontaktuppgifter till jaktlagen.

Fiske

Stora Klingsbo 1:2 och det södra skiftet av Gussarvshyttan 28:5 ligger inom Stora Skedvi FVO. Det norra skiftet ligger inom Ryggens FVO.

Läs mer på respektive hemsida, se länk nedan.

Gussarvshyttan 28:5 har även andel i ett antal fiskesamfälligheter.

Vägar

Gussarvshyttan 28:5 har del i Säter Björänget GA:1, som förvaltas av Rasbo-Översätra vägars samfällighetsförening.

Rättigheter och belastningar

Gussarvshyttan 28:5 belastas av ett avtalsservitut gällande Optokabel.

Gussarvshyttan 28:5 har del i ett antal samfälligheter, vilka inte är vidare utredda eller inventerade.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick , gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektsbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Den kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. De kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheterna ligger inom omarronderingsområde. Förvärvstillståndet är kostnadsfritt. Mäklaren hjälper till med ansökan.

Tillträde

Tillträde sker inom 14 dagar från att förvärvstillstånd beviljats, om inget annat avtalats. En förutsättning för tillträde är att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev. pågående jakt och liknande.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Bilder

Bilderna i beskrivningen är exempelbilder.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast ons 15 Dec kl 14:00

Utgångspris: 400 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter