fbpx

Lantbruk

Obebyggd skogsfastighet Vitsand

Högstbjudande

1 600 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast ons 30 jun

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
33,0 ha
Skogsmark
30,0 ha
Skogsimpediment
3,0 ha
Virkesförråd
5 130 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

TORSBY VITSAND 1:22

Adress

Vitsand

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet belägen i Vitsand Norra Värmland. Fastigheten består av två skiften om sammanlagt 33 ha med ett sammanlagt virkesförråd om ca 5 100 m3sk. Jakträtt ingår i Vitsands VVO och Hovfjällets ÄSO.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Fastighetens areal är ca 33,5 hektar och ca 33,1 hektar utgör produktiv skogsmark enligt skogsbruksplan. Virkesförrådet är 5 131 m³sk vilket ger ett medelvirkesförråd på 155 m³sk per hektar. Fastighetens medelbonitet är 6,8 m³sk/ha. Gran utgör 63 % av virkesförrådet, tall 33 %, löv 4 %. En stor delen av skogsmarksarealen utgörs av skogar i eller nära gallringsålder.

Skogsvård

Viktigt att man utför de förslag som anges i skogsbruksplanen i tid för att främja skogens tillväxt på bästa sätt.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Vitsands Viltvårdsområde och Hovfjällets Älgskötselområde.

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen inom s.k. glebyggdsområde och förvärvstillstånd krävs från länsstyrelsen vid förvärv. Kostnad 4 600 kr för privatperson

Visning

Skog och mark undersöks på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.
Ett tips är att surfa in på vår hemsida www.ludvig.se/fastighetsformedling och sök upp fastigheten via din smartphone. Där kan du via "Visa Gårdskarta" på ett enkelt sätt se vart på fastigheten du befinner dig och skiftenas läge. Markera med fingern på kartan för att se avdelningsbeskrivning med mera.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade forn- eller kulturlämningar.

Skattetal

Öre, penningar 33:3 ½

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast ons 30 jun

Högstbjudande: 1 600 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter