fbpx

Skogsfastighet

Obebyggd skogsfastighet vid Värmlandsbro!

Högstbjudande

2 800 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast sön 31 okt

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
55,0 ha
Åkermark
9,0 ha
Skogsmark
40,0 ha
Skogsimpediment
6,0 ha
Virkesförråd
3 464 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SÄFFLE BRO-INGRIRUD 1:12

Adress

Värmlandsbro

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet belägen mellan Värmlandsbro och Liljedal om 58 ha fördelat på 3 skiften varav ca 49 ha är produktiv skogsmark med ett sammanlagt virkesförråd om 3 464 m3sk. Fastigheten har en bonitet på 6,3. På fastigheten finns även 9 ha inägomark. Bra vägar och egen jakträtt.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Fastighetens areal är ca 58 hektar och ca 48,7 hektar utgör produktiv skogsmark enligt skogsbruksplan upprättad av Rolf Ljungberg. Virkesförrådet är 3 464 m³sk vilket ger ett medelvirkesförråd på 71 m³sk per hektar. Fastighetens medelbonitet är 6,3 m³sk/ha. Tall utgör 39 % av virkesförrådet, gran 26 %, löv 35 %. Ca 27 ha av den produktiva skogmarken är avverkat.

Skogsvård

Viktigt att man utför de förslag som anges i skogsbruksplanen i tid för att främja skogens tillväxt på bästa sätt.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakträtt ingår på egen mark. Fastigheten är även registrerad i Vänerbygdens kronhjortskötselområde. Jakten är utarrenderad tom 2023-03-15.

Åkermark

På fastigheten finns ca 9 ha inägomark varav 5 ha åkermark och 1 ha inägomark på skifte 3 samt 3 ha inägomark på skifte 2. Åkermarken är utarrenderad tom 2023-03-15.

Naturvärden

Det finns en registrerad nyckelbiotop i avd. 12 på skifte 1, om ca 0,6 ha. N 1640-2015 samt ett naturvärdesområde i avd. 29 på skifte 3. N 2637-1996.

Forn- och kulturlämningar

Det finns två registrerade fornlämningar på fastigheten.

Visning

Skog och mark undersöks på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.
Ett tips är att surfa in på vår hemsida www.ludvig.se/fastighetsformedling och sök upp fastigheten via din smartphone. Där kan du via "Visa Gårdskarta" på ett enkelt sätt se vart på fastigheten du befinner dig och skiftenas läge. Markera med fingern på kartan för att se avdelningsbeskrivning med mera.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 2 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast sön 31 okt

Högstbjudande: 2 800 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter