fbpx

Skogsfastighet

Obebyggd skogsfastighet om ca 60 ha, Lönsboda

Högstbjudande

6 900 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 26 apr kl 08:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
61,3 ha
Skogsmark
61,3 ha
Virkesförråd
8 028 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

Osby Södra Esseboda 1:32

Om fastigheten

Skogsfastigheten ligger utanför Lönsboda i Osby kommun. Södra Esseboda 1:32 består utav ett sammanhängande skifte. Den totala arealen på fastigheten om 61,3 hektar och den produktiva skogsmarken om 60,3 hektar. Virkesförrådet är uppskattat till 8 028 m³sk. 72 % gran. Egen jakträtt.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på ludvig.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, slå över från satellit till karta så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2021-03-15 av David Ljungkvist, Ludvig & Co. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 60,3 ha med ett uppskattat virkesförråd om 8 028 m3sk vilket ger ett medeltal om 133 m3sk/ha. Under planperioden uppgår avverkningsförslagen till 5 529 m³sk. Trädslagsfördelningen är 72 % gran, 17 % björk, 5 % lärk, 4 % tall, 2 % klibbal och <1 % ek. Medelboniteten är beräknad till 10,1 m3sk/ha/år och den årliga tillväxten är uppskattad till ca 383 m³sk.

Skogsvård

Vid upprättande av skogsbruksplan har en prioritering av naturvårdsbestånd gjorts. Följande avdelningar bör med hänsyn till egen karaktär samt betydelse i landskapet prioriteras i den frivilliga avsättningen med minst 5 % vid skogscertifiering av skogsfastigheten. Avdelningarna 3, 14, 30, 32 utgör 3,6 hektar vilket motsvarar 5,9 %. Det högsta naturvärdet på fastigheten är blandsumpskog.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser är mestadels tydliga och väl utmärkta men kan också vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

2 st mindre områden av sumpskog av typen kärrskog där tall eller blandad lövskog dominerar. Sumpskogen omges av sluten skog (källa: Skogens pärlor, Skogsstyrelsen).

Visning

Besiktning av mark sker på egen hand. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, jakt samt skog.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

All kontakt sker enligt önskemål från fastighetsägaren endast med ansvarig mäklare.

Jakt

Jakträtten är inte upplåten utan tillfaller köparen på tillträdesdagen.

Forn- och kulturlämningar

Enligt Riksantikvarieämbetet så finns det inga registrerade forn- eller kulturminnen på fastigheten.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1 400 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast mån 26 apr kl 08:00

Högstbjudande: 6 900 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter