fbpx

Obebyggd skogsfastighet om 82 hektar

Högstbjudande

10 700 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast fre 15 mar

Visning

  • Spekulanter är välkomna att besiktiga marken på egen hand. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.

    Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.ludvigfast.se/fastigheter
    Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig​.

Anmäl intresse

Om fastigheten

Fastigheten omfattar ca 76,4 ha skogsmark samlat i ett skifte. Skogen har en relativt jämn åldersklassfördelning med en tyngdpunkt av gallringsskog, virkesförrådet är talldominerat och bedömt till 13 500 m³sk. Markerna erbjuder goda möjligheter till jakt efter framförallt älg, rådjur, kron- och dovvilt samt vildsvin. Fastigheten ligger ca 3 km öster om Hälleforsnäs.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

FLEN FLENMO 2:10, del av

Adress

Flenmo 64263 Mellösa

Totalareal
82,3 ha
Skogsmark
76,4 ha
Myr/kärr/mosse
5,0 ha
Berg/hällmark
0,5 ha
Väg och kraftledning
0,4 ha
Virkesförråd
13 500 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen upprättades i augusti 2023 av Mellanskog. Planen har därefter reviderats av Ludvig & Co efter avverkningar av barkborreskadade bestånd i slutet av året. Den produktiva skogsmarken omfattar ca 76,4 ha och virkesförrådet är bedömt till ca 13 500 m³sk. Volymen skog som uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning (huggningklass G2, S1, S2) uppgår enligt planen till ca 4 960 m³sk. Se vidare i skogsbilaga för detaljerade uppgifter.

Skogsvårdslagen

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakt efter älg, rådjur, kron- och dovvilt samt vildsvin. I dagsläget ingår marken i ett jaktlag med angränsande markägare söderut. Marken ingår i ett älg- och kronskötselområde. Jakten är tillgänglig för köparen på tillträdesdagen.

Naturvärden

Avdelning 6 i skogsbruksplanen är en nyckelbiotop med biotoptyp tallsumpskog. Områdets areal uppgår till 2,6 ha.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade forn- eller kulturlämningar (källa: Riksantikvarieämbetet).

Fastighetsbildning

Försäljningen gäller område av fastighet. Området kan bilda egen fastighet genom avstyckning eller fastighetsregleras till av köparen ägd fastighet. Köparen ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 2 829 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast fre 15 mar

Högstbjudande: 10 700 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter