Skogsfastighet

Obebyggd skogsfastighet

Högstbjudande

5 900 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast fre 29 maj

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
47,4 ha
Skogsmark
46,3 ha
Skogsimpediment
0,2 ha
Övrigmark
0,9 ha
Virkesförråd
9 536 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Tidaholm Karstorp 5:1

Adress

Karstorp Tidaholm

Om fastigheten

Välarronderad och välskött skogsfastighet om 46 ha med ett bedömt virkesförråd om 9 500 m³sk med stor andel gallrings- och föryngringsmogen skog med inriktning mot tall. Skogen har god tillgänglighet och nära till väg. Fastigheten ligger strax norr om Tidaholm.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 46,3 ha med ett bedömt virkesförråd om 9 536 m³sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om 206 m³sk/ha. Medelboniteten har bedömts till 6,6 m³sk/ha och år. Den löpande tillväxten under planperioden är beräknad till 289 m³sk/år. Trädslagsfördelningen har angetts till 93% tall, 3% gran, 3% björk och 1% klibbal. Under planperioden ligger avverkningsförslaget på ca 3 408 m³sk varav 3 313 m³sk utgörs av föryngringsavverkning och 95 m³sk utgörs av gallringsuttag. Uppgifterna är hämtade från bifogad skogsbruksplan upprättad i april 2020 av Jonas Zetterlund.

Skogen är mycket välskött och något behov av plantering eller röjning föreligger inte. Hela 15,4 ha med ett virkesförråd om 3 134 m³sk har bedömts som huggningsklass G1 med god löpande tillväxt för framtida virkesproduktion. 11,4 ha eller motsvarande 3 712 m³sk har bedömts som S2-skog och kan delfinansiera köpet. Fastigheten har en fin arrondering och har ett bra vägnät inom fastigheten.

Övrig mark

Övrig mark utgörs av skogsimpediment, kraftledningsgata och vägar mm.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- eller kulturlämningar registrerade på fastigheten (källa: SeSverige).

Jakt

Jakträtten är upplåten till 2021-06-30 och därefter tillgänglig för köparen. Älgjakten ingår i Syd-Östra-Skövde Älgskötselområde. Jakttornen (3 st) tillhör nuvarande jakträttsinnehavare och ingår ej i överlåtelsen.

Förvärvstillstånd

Fastigheten kan endast förvärvas av fysisk person, förvärvstillstånd erfordras ej.

Arealuppgifter

Arealuppgifterna i tabellen är hämtade från skogsbruksplanen.
Arealuppgift enligt fastighetsregistret uppgår till 45,2910 ha.
Arealuppgift enligt fastighetstaxeringen uppgår till 48 ha fördelat på 47 ha skogsmark och 1 ha övrig mark.
Areal enligt fastighetskartan uppgår till 47,55 ha.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Visning

Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv gårdskarta på ludvig.se/fastighetsformedling. Klicka upp gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig.

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter