Lantbruk

Obebyggd skogsfastighet om 24 ha

Högstbjudande

2 300 000 kr

Budgivning pågår

Försäljningssätt

Bud senast fre 5 jun

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
24,0 ha
Skogsmark
23,5 ha
Skogsimpediment
0,5 ha
Virkesförråd
3 784 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

Falköping Segerstad 17:4

Om fastigheten

Nu finns möjlighet att förvärva en obebyggd skogsfastighet på Billingens nordsluttning mellan Varnhem och Skövde. Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 23,5 ha med ett totalt virkesförråd om 3 784 m³sk, motsvarande 161 m³sk/ha. 13,7 ha har bedömts som G1-skog med bra löpande tillväxt.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 23,5 ha fördelat på två skiften om 15,6 ha respektive 8,9 ha med ett samlat virkesförråd om 3 784 m³sk vilket ger ett genomsnittligt virkesförråd om 161 m³sk/ha. Medelboniteten har bedömts till 6,2 m³sk/ha och år. Den löpande tillväxten under planperioden är beräknad till 134 m³sk/år. Trädslagsfördelningen har angetts till 17% tall, 76% gran och 7% löv. Båda skiftena ligger lättillgängligt vid väl underhållen väg. Under planperioden ligger avverkningsförslaget på ca 515 m³sk och utgörs till sin helhet av gallringsuttag för fortsatt produktion av barrvirke. Uppgifterna är hämtade från bifogad skogsbruksplan upprättad i mars 2020 av Lars Densborn.

Skogsvård

Nyligen har ca 1,5 ha föryngringsavverkats för att motverka fortsatt angrepp av granbarkborren. Området har markberetts och bör planteras under våren. I övrigt är det ca 2 ha som behöver röjas, avd 7 och 8 på skifte 1. I sydvästra delen av skifte 1 finns ett centrerat parti granar, ca 50 st. som angripits av granbarkborre.

Samägt skogsskifte

Fastigheten har del i en samfällighet, Falköping Segerstad S:10 avseende Skogvaktaretorpet som ligger till vänster vid skylten "Huljesten". På den samfällda marken finns en lada och en mast uppförd, fastighetsägarna fick en engångsersättning för masten vid uppförandetidpunkten. Den samfällda marken uppgår till totalt 11,8 ha fördelat på två skiften om ca 8,1 ha respektive 3,7 ha efter mätning på fastighetskartan. Areal och virkesförråd för detta skifte är inte med i skogsbruksplanen och antalet delägare uppgår till 9 st. fördelat på 8 fastigheter samt Segerstads Sockens Skifteslag. För mer information kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Övrig mark

Övrig mark utgörs av vägar mm.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga forn- eller kulturlämningar registrerade på fastigheten (källa: SeSverige).

Jakt

Jakträtten är muntligen upplåten.

Arealuppgifter

Arealuppgifterna i tabellen är hämtade från skogsbruksplanen.
Arealuppgift enligt fastighetsregistret uppgår till 24,3925 ha.
Arealuppgifter enligt taxeringsuppgifterna uppgår till 24 ha fördelat på 21 ha skogsmark och 3 ha skogsimpediment.
Areal enligt fastighetskartan uppgår till 24,22 ha fördelat på 15,32 ha på skifte 1 och 8,89 ha på skifte 2.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Städning

Fastigheten överlämnas i det skick som den är i på visningsdagen, ingen ytterligare städning kommer att ske.

Visning

Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda samt skog.

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv gårdskarta på ludvig.se/fastighetsformedling. Klicka upp gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig.

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv gårdskarta på ludvig.se/fastighetsformedling. Klicka upp gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter