Skogsfastighet

Obebyggd skogsfastighet – Offentlig auktion

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
47,9 ha
Skogsmark
39,2 ha
Skogsimpediment
0,5 ha
Övrigmark
0,1 ha
Skog med restriktion
6,2 ha
Inägomark
1,5 ha
Väg och kraftledning
0,4 ha
Virkesförråd
4 199 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

BJURHOLM NYBY 1:50

Om fastigheten

Fastigheten säljs genom offentlig auktion enligt samäganderättslagen. Auktionen kommer att hållas xxdagen den xx månad kl 00:00 i lokal xx, adress och ort.

Fri prövningsrätt förbehålles.

Telefonbud godkännes ej.

Till god man att ombesörja auktionen har av Tingsrätten förordnats
Namn: Julia Hansson, Familjens Jurist
Adress: Götgatan 8, 903 27 Umeå
Telefon: 090-14 26 08
E-post: julia.hansson@familjensjurist.se

Obebyggd skogsfastighet säljes genom offentlig auktion via familjens jurist. Fastigheten Nyby 1:50 är fördelad på tre skiften och är enligt plan ca 48 ha varav ca 39 ha är produktiv skogsmark enligt ny plan. Virkesförrådet är enligt plan beräknad till ca 4 200 m³sk vilket innebär ett medelförråd på ca 107 m³sk per produktiv ha. Fastighetens bonitet är beräknad till 4,7 m³sk per ha och år. Fastigheten domineras av löv till 34 % följt av 33% tall och 33% gran.

Frågor rörande auktionsförfarandet samt intresseanmälan att deltaga på den offentliga auktionen görs till Julia Hansson, Familjens jurist. julia.hansson@familjensjurist.se

Har du frågor avseende skogen?
Kontakta Roger Larsson, 090-108 082, roger.larsson@ludvig.se

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Offentlig auktion

Fastigheten säljs genom offentlig auktion enligt samäganderättslagen. Auktionen kommer att hållas xxdagen den xx månad kl 00:00 i lokal xx, adress och ort.

Fri prövningsrätt förbehålles.

Telefonbud godkännes ej.

Till god man att ombesörja auktionen har av Tingsrätten förordnats
Namn: Julia Hansson, Familjens Jurist
Adress: Götgatan 8, 903 27 Umeå
Telefon: 090-14 26 08
E-post: julia.hansson@familjensjurist.se

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad av Roger Larsson, Ludvig & Co, 2020-08.
Fastigheten Nyby 1:50 är fördelad på tre skiften och är enligt plan ca 48 ha varav ca 39 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet är enligt plan beräknad till ca 4 200 m³sk vilket innebär ett medelförråd på ca 107 m³sk per produktiv ha. Fastighetens bonitet är beräknad till 4,7 m³sk per ha och år. Fastigheten domineras av löv till 34 % följt av 33% tall och 33% gran.
Tyngdpunkt ligger på skog i huggningsklass G1.

Skogsvård

Röjning är föreslagen skogsvårdsåtgärd på ca 7,5 ha.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade.

Naturvärden

Avdelning 1 är naturreservat, i övrigt inga registrerade naturvärden (Källa: Skogsstyrelsen via skogens pärlor).

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns inga registrerade forn- eller kulturlämnigar (Källa: Metria via SeSverige).

Välkommen ut i skogen!

Gå på virtuell visning med Ludvig & Co:s Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om vart du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kr.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven i Bjurholms kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 4 600 kr för privatperson.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 130 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter