fbpx

Skogsfastighet

Obebyggd skogsfastighet med jakt- och fiskerätt

Utgångspris

1 750 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tis 15 jun kl 12:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
11,1 ha
Skogsmark
11,1 ha
Virkesförråd
2 318 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

STENUNGSUND GRÖSSBYN 2:9

Om fastigheten

Ca 11 ha produktiv skogsmark med gräns mot Stora Hällungen i Ucklum. Virkesförråd om ca 2 300 m³sk enligt nyligen upprättad skogsbruksplan. Jakt- och fiskerätt från tillträdesdagen.

OBS! Vid besök på fastigheten kan du parkera vid badplatsen vid Bastevik alternativt följ skyltar från väg 665, strax söder om infarten till Sjöhem/Sjötorp, där det står skyltat med Ludvig & Co. Här finns plats att parkera en bil för att sedan gå in på fastigheten. Visa respekt för boende, djur och natur i området.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogsmark i delvis kuperad terräng, den ekdominerade västra delen av fastigheten sluttar ner mot sjön Stora Hällungen. Skogen är lövdominerad och består till 4/10 av ädellöv i form av ek. Skogen består av både röjnings- och gallringsskog samt slutavverkningsbar skog. Inom planperioden kommer ett bestånd med gallringsskog att växa in i slutavverkningsbar ålder. Totalt virkesförråd om ca 2300 m³sk enligt skogsbruksplan upprättad i april 2021. Bördig fastighet med en medelbonitet om 8,9 m³sk/ha/år. För mer information se fullständig skogsbruksplan.

Skogsvårdslagen

Två avdelningar omfattas av ädellövskogslagstiftningen vilket enligt §25 innebär att dessa inte får upphöra att vara ädellövskog. Dessa måste återbeskogas med ädla lövträd.

Jakt och fiske

Fri småviltsjakt. Fastigheten ingår i dagsläget inte i någon älgjaktslag. Jakten har varit upplåten men är uppsagt. Fastigheten gränsar till Hällungen vilket ger fiskerätt. Jakt- och fiskerätt tillfaller köparen på tillträdesdagen.

Vägar

Vägservitut finns för att använda befintlig väg, i fastighetens sydöstra hörn, ut till allmän väg.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade forn- eller kulturlämningar på fastigheten.

Pantbrev

Fastigheten överlåts inteckningsfri och saknar pantbrev.

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast tis 15 jun kl 12:00

Utgångspris: 1 750 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter