fbpx

Skogsfastighet

Obebyggd skogsfastighet med god tillgänglighet

Säljs via anbudsförfarande

3 400 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tor 21 okt

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
102,2 ha
Skogsmark
86,9 ha
Myr/kärr/mosse
10,5 ha
Berg/hällmark
4,4 ha
Väg och kraftledning
0,4 ha
Virkesförråd
10 200 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

ÖRNSKÖLDSVIK SIDENSJÖ-ÅS 7:1

Om fastigheten

Fastigheten Örnsköldsvik Sidensjö-Ås 7:1 ligger ca 20 km väster om Örnsköldsvik. Fastigheten är obebyggd i fyra skiften om ca 102 ha med god tillgänglighet. Arealen skog är 86,9 ha där största delen är gallringsskog men det finns även skog i de flesta huggningsklasser med hög tillväxt.Jakträtt på småvilt och älg. Fastigheten ingår i Sidensjö Älgskötselområde.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen i Örnsköldsvik, Sidensjö församling.
För att komma till skifte 1 tag väg 335 mot Sollefteå och kör ca 22 km så finns skogsskiftet efter vägen vid Hannsjön. För att komma till skifte 2, 3 & 4 passera Sidensjö samhälle mot Skorped och efter ca 1,8 km från korsningen i Sidensjö så finns en mindre väg mot Ås. Tag grusvägen mot Ås och skiftena ligger efter vägen efter ca 1 km, 1,8 km och 2,6 km.

Se skogskarta, översiktskarta samt vår hemsida för interaktiva kartor, www.ludvig.se.

Allmänt

Obebyggd skogsfastighet med stor andel gallringsskog belägen i Sidensjö ca 20 km väster om Örnsköldsvik.

Fastigheten består av 4 skiften om ca 102,2 ha mark varav ca 86,9 hektar är skogsmark med ett virkesförråd om ca 10 200 m³ sk och med bonitet om 4,8 m³ sk/ha.

Det dominerande trädslaget är gran som upptar 69 % av virkesförrådet, tall 20 % och löv 11% av virkesförrådet. Skogens åldersfördelning är fördelad på huggningsklasserna R1 3% (2,8 ha), R2 14 % (11,8 ha), gallringsskog 51 % (43,9 ha) och med ett virkesförråd om ca 7 500 m³sk. Skog som uppnått slutavverkningsbar ålder och i huggningsklassen S2 och S3 är 16 % och 5,6 ha med ett virkesförråd om ca 2 300 m³ sk.

​Övrig areal på fastigheten är myr 10,5 ha, berg 4,4 samt väg och kraftledning 0,4 ha.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i oktober 2019 av Erik Westman 0660 595 83 Ludvig & Co i Örnsköldsvik. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 86,9 ha med ett virkesförråd om ca 10 200 m³ sk.

Uppräkning av tillväxten har gjort med 2 års tillväxt.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av skogsvårdsåtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt.

Enligt skogsbruksplanen finns skogsvårdsåtgärder såsom röjning om 9,1 ha under planperioden.
Återväxtkontroll av 6,9 ha är även föreslagen i planen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Fastighetsgränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

På fastigheten finns ett mindre område barrsumpskog. www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga kända fornlämningar registerade på fastigheten. Kulturlämning är påträffad vid skogsinventeringen och är en gammal husgrund med tillhörande stensatt källare på avdelning 41 skifte 3. Källa www.metria.se/ onlinetjänst Se Sverige.

Jakt

Jakträtt på älg och småvilt hör till fastigheten. Fastigheterna ingår i Sidensjö Älgskötselområde. Det är två olika jaktlag som jagar på fastigheten.
På skifte 1 bedrivs för närvarande älgjakten genom Osbodarnas jaktlag om ca 900 ha. I dagsläget är det ca 7 jägare i jaktlaget. Beslut från jaktlaget måste alltid tas för att ny ägare av fastigheten skall få vara med i jaktlaget. Insatts för ny jägare 3000 kr samt för närvarande årlig kostnad om ca 1 500 kr.

På skifte 2,3 och 4 bedrivs för närvarande älgjakten genom Lennart Thunbergs jaktlag om ca 476 ha. I dagsläget är det ca 3 jägare i jaktlaget. Beslut från jaktlaget måste alltid tas för att ny ägare av fastigheten skall få vara med i jaktlaget.

Småvilt jagas på egen fastighet eller enligt överenskommelse över större område.

Arealuppgifter

Areal enligt fastighetsutdrag 1 029 364 kvm. Areal enligt skogsbruksplan 102,2 ha land och 1.1 ha vatten.

Vägar

Fastigheten är berörd av flera vägar. Skogsskifte 1 ligger efter allmän väg 335. Skogsbilväg finns som går upp på skiftet från allmänna vägen, Osbodarna. Bom finns som är låst vid skogsbilvägens början. Vägen är reglerad med servitutsavtal. För närvarande är det inga årliga avgifter utan utdebitering sker vid underhåll av vägen.
Till skifte 2,3 och 4 åker man Åsvägen som är en allmän väg och sköts av kommunen. Det finns en skogsbilväg som går i norra änden av skifte 2 och 3, Falängets vägförening som börjar från Åsvägen. Bom finns som är låst vid skogsbilvägens början. Förnärvarande är det inga årliga avgifter utan utdebitering sker vid underhåll av vägen. Fastigheten har 13,66 % andel i vägen enligt överenskommelse om väghållning.

Visning

Ingen visning sker av fastigheten. Intressenter får på egen hand besikta skog och mark på fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därvid tas till grannfastigheter, eventuell jakt och skog.

Sidensjö

Sidensjö är en tätort i Örnsköldsviks kommun och kyrkbyn i Sidensjö socken i Ångermanland. Sidensjö är beläget mellan sjöarna Bysjön och Drömmesjön, 23 kilometer väster om Örnsköldsvik.

I Sidensjö finns förskola, skola 1-6, mataffär, bensinpump, äldreboende, bank och pizzeria samt kyrka från 1300-talet. Det finns många sjöar i området och flera har badplatser och goda fiskemöjligheter.

Sidenjö med omnejd ger goda frilufts möjligheter som bad, fiske, kanotpaddling, skidåkning, skoteråkning mm.

Lagfart

Kostnad för lagfart är 1,5% av köpeskillingen + 825 kr.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson men för juridisk person.

Tillträde

Tillträde efter överenskommelse med säljaren.

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.ludvig.se/fastigheter. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig samt information om skogsbestånden. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten. Zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Film

Se även film över delar av fastigheten på vår hemsida.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1 725 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast tor 21 okt

Säljs via anbudsförfarande: 3 400 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter