Lantbruk

Obebyggd skogsfastighet i Vitvattnet

Utgångspris

5 400 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast sön 13 sep, kl 23:59

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
198,1 ha
Skogsmark
143,6 ha
Skogsimpediment
49,8 ha
Inägomark
2,8 ha
Övrigmark
0,1 ha
Väg och kraftledning
1,8 ha
Virkesförråd
19 369 m3sk
Boyta
133 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

BJURHOLM VITVATTNET 2:15

Adress

Vitvattnet 91691

Om fastigheten

Skogsfastighet på 4 närliggande skiften i Vitvattnet, ca 1 mil utanför Bjurholm med tillgång till all nödvändig service. Åtkomsten är god via vägar i gott skick. Totalt ca 198 ha varav ca 144 ha produktiv skogmark med ett virkesförråd på ca 19 400 m³sk enligt skogsbeskrivning. Medelförrådet är 135 m³sk per produktiv ha. God medelbonitet på ca 4,2 m³sk per ha och år. Talldominerad till 47% följt av 44% gran och 9% löv. Skogen är fördelat över huggningsklasserna K2-S3 vilket möjliggör ett skogsägande som innebär allt från återväxtkontroll och röjning till slutavverkningar och naturvårdshuggningar.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Byggnadssätt

På fastigheten finns inga byggnader.

Skogsuppgifter

Skogsbeskrivningen är upprättad 2020-01-15 av Roger Larsson, Ludvig & Co. Enligt skogsbruksplan är fastigheten ca 198 ha varav ca 144 ha produktiv skogsmark. Virkesförrådet är beräknat till ca 19 400 m³sk vilket innebär ett medelförråd på 135 m³sk per produktiv ha. Medelboniteten är bedömd till 4,2 m³sk per ha och r. fastigheten är talldominerad till 47% följt av 44% gran och 9% löv. Åldersfördelningen är spridd med en tyngdpunkt på skog i huggningsklass G1 och S1. På fastigheten finns mark i allt från skog i huggningsklass K2-S3.

Skogsvård

Röjning är föreslagen skogsvårdsåtgärd på ca 7 ha. Åerväxtkontroll är föreslagen skogsvårdsåtgärd på ca 2 ha.

Skogsvårdslagen

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen / tillträdesdagen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

På fastigheten finns inga registrerade naturvärden (Källa: Metria via SeSverige).

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns inga registrerade forn- eller kulturlämningar (Källa: Metria via SeSverige).

Jakt

För närvarande ingående i Vitvattnets jaktlag som jagar på ca 4 000 ha. Jakten är tillgänglig 2021.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven i Bjurholm kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 4 600 kr för privatperson.

Välkommen ut i skogen!

Gå på virtuell visning med Ludvig & Co:s Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om vart du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Besiktning & Undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Ludvig & Co ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kr.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 140 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter