Skogsfastighet

Obebyggd skogsfastighet i Viksjö!

Säljs via anbudsförfarande

2 950 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast fre 26 jun

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
116,7 ha
Skogsmark
105,4 ha
Myr/kärr/mosse
7,2 ha
Berg/hällmark
4,1 ha
Virkesförråd
11 400 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

HÄRNÖSAND VIKSJÖN 2:8

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet i ett skifte ca 3 mil nordväst om Härnösand. 116,7 hektar varav 105,4 hektar produktiv skogsmark, virkesförråd om cirka 11 400 m³sk med en bonitet på 5,5 m³sk/ha.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Allmänt

Fastigheten Härnösand Viksjön 2:8 är en obebyggd skogsfastighet som är belägen i Härnösands kommun, ca 3 mil nordväst om Härnösand. Fastigheten består av ett skifte om totalt ca 116,7 ha varav 105,4 ha produktiv skogsmark med bonitet om 5,5 m³sk/ha. Det totala virkesförrådet på den produktiva skogsmarksarealen uppgår till ca 11 400 m³sk.

Det dominerade trädslagen är gran som upptar 52% av virkesförrådet. Skog i blandad åldersfördelning, 33,4 ha (32%) röjningsskog, 60,6 ha (57%) gallringsskog, 7,5 ha (7%) S2 och 3,9 ha (4%) S3.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad av High Coast Forestry AB januari 2020.

Skogsvård

Röjning har föreslagits på totalt 22 ha under planperioden.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Fastighetsgränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt upp markerade. Säljaren svarar ej för ytterligare upp markering av dessa.

Naturvärden

Det finns fyra område som är bedömd som sumpskog och ett område med övriga lövträd (Källa: www.metria.se / onlinetjänst Se Sverige).

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade kultur- eller fornlämningar på fastigheten (Källa: Skogsstyrelsen via SeSverige)

Jakt

Jakträtt på älg och småvilt hör till fastigheten. Fastigheten ingår i Viksjö älgskötselområde. Jakträtten är upplåten till 2022-06-31.

Fiske

Fastigheten har del i Mjällåns fiskevårdsområde.

Areal

Areal enligt fastighetsutdrag 1 124 732 kvm, areal enligt skogsbruksplan 116,7 ha.

Visning

Ingen visning sker av fastigheten utan intressenter får på egen hand besikta mark och skog på fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därvid tas till grannfastigheter, eventuell jakt och skog.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson. Förvärvstillstånd krävs för juridisk person.

Lagfart

Kostnad för lagfart är 1,5% av Köpeskillingen + 825 kr.

Tillträde

Tillträde 30 dagar efter köpekontraktet undertecknande eller enligt överenskommelse med säljaren.

Vägbeskrivning

Tag väg 718 från Härnösand, drygt 2 kilometer innan utfarten till väg 331 går en skogsvägen in till höger, Aldersnäsvägen. Följ Aldersnäsvägen till den delar sig och håll till vänster, efter drygt 700 meter håll till höger, efter 500 meter håll till vänster och kör tills vägen slutar, vid änden av vändplanen är fastigheten.

Vägar

SCA Skog äger skogsvägarna i området.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 75 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter