Skogsfastighet

Obebyggd skogsfastighet i Tegsnäset

Utgångspris

2 100 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast fre 14 aug, kl 23:59

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
69,1 ha
Övrigmark
0,9 ha
Skogsmark
63,4 ha
Skogsimpediment
4,4 ha
Väg och kraftledning
0,4 ha
Virkesförråd
7 329 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

VINDELN NORRFORS 1:54

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet strax utanför Tegsnäset, Vindelns kommun. Ca 69 ha varav ca 63 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd beräknat till ca 7300 m³sk med ett medelförråd på 116 m³sk per ha. God bonitet för området på 3,9 m³sk per ha och år. Fastigheten domineras av gran till 46%, följt av 28% tall och 26% löv. Tyngdpunkt på skog i huggningsklass S1 vilket utgör ca 31% av den produktiva arealen. 28% av arealen är skog i huggningsklasserna K2-R2, resterande andel av den produktiva skogsmarken i huggningsklasserna G1-S2.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnad

Byggnadssätt

På fastigheten finns inga byggnader.

Allmänt

Obebyggd skogsfastighet i ett sammanhängande skifte belägen i Norrfors, strax utanför Tegsnäset. God tillgänglighet via vägar i gott skick. God spridning över huggninsklassera. Perfekt för den skogsägare som vill ägna sig åt allt från röjning till slutavverkning.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad December 2019 av Roger Larsson, Ludvig & Co. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken ca 63 ha med ett totalt virkesförråd om ca 7 300 m³sk. Skogen är spridd över de olika huggningsklasserna med en tyngdpunkt på skog äldre än 60 år. Skog äldre än 60 år utgör ca 68% av arealen. Tyngdpunkt på skog i huggningsklass S1. Trädslagen fördelar sig på 46% gran, 28 % tall samt 26 % löv. För den skogsintresserade finns det goda möjligheter att ägna sig åt allt från röjning till slutavverkning.

Fastighetens har en god beräknad medelbonitet på 3,9 m³sk/ha/år.

Skogsbruket underlättas med ett bra vägnät som ger god tillgänglighet.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplan föreslås återväxtkontroll på ca 1 ha samt röjning på ca 12 ha inom planperioden.

Skogsvårdslagen

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen / tillträdesdagen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Jakt

Fastigheten ligger inom Tegsnäsets VVO, om 4307 hektar, som är anslutet till Vindelns älgskötselområde (Källa: Länsstyrelsen AC-län).

Naturvärden

På fastigheten finns inga nyckelbiotoper eller naturvärdesobjekt. Dock finns ett sumpskogsområde i fastighetens norra del, vilket dock till största del är utdikat (Källa: Skogsstyrelsen via Skogens pärlor).

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns inga registrerade forn- eller kulturlämningar (Källa: Riksantikvarieämbetet via Fornsök)

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven i Vindelns kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 4 600 kr för privatperson.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Ludvig & Co ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kr.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter