fbpx

Lantbruk

Obebyggd skogsfastighet i Täfteå, Umeå

Utgångspris

750 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast fre 5 Nov

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
36,5 ha
Skogsmark
26,6 ha
Skogsimpediment
9,9 ha
Virkesförråd
1 447 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

UMEÅ SÖDERBY 1:62

Om fastigheten

Tillfälle att förvärva fin tillväxtfastighet fördelad på två skiften om ca 37 ha varav ca 27 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 1 450 m³sk. Nära till skogsbilväg, basväg lämplig för terränghjuling skär genom båda skiftena. Medelbonitet beräknad till 3,9 m³sk per ha och år. Tyngdpunkt på yngre skog och således god löpande tillväxt.

Jakträtt följer med till ny ägare av fastigheten och i området jagar Täfteå & Söderby jaktklubb på en total areal av ca 3 000 ha. Vid ett besök på fastigheten påträffades både älg och större skogsfågel i flertal.
Fastigheten har del i en samfällighet på drygt 17 ha med skogsmark mot havslinjen.

När du besöker fastigheten finns det ett par alternativa vägar att välja mellan. Tex kan rekommenderas att svänga av från Skomakarvägen ca 1,5 km från Innertavles gräns, vid en telefonmast. Håll sedan höger, vid skogsbilvägens slut är du nästan helt framme vid ena skiftet. Undvik gärna vägen via Stavarvägen i Täfteå då den passerar nära privatbostad och betesmarker med boskap.

Intresseanmälan görs senast 5 november 2021 till mäklare Camilla Krog, 073-078 43 76, camilla.krog@ludvig.se.
Det går också bra att använda formuläret här i annonsen.

Vid flera intressenter hålls en efterföljande öppen budgivning efter sista dag för intresseanmälan.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Läge

Fastigheten är fördelad på två skiften strax söder om Täfteå på västra sidan om Täftefjärden.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen upprättades 2014-08 och är vidare uppdaterad i fält under september 2021 av Ludvig & Co. Fastigheternas totalareal är cirka 37 ha, och består av 2 skiften med cirka 27 ha skogsmark. Totala virkesförrådet på fastigheten uppgår till ca 1450 m³sk varav 61 % tall, 24 % gran och 15 % löv. Medelboniteten på fastigheten är beräknad till 3,9m³sk/ha/år. Terrängen är varierande med både mycket platta partier till åsar. Detta innebär att markförhållanden och bonitet är varierande. Skogens åldersfördelning är något ojämn med tyngdpunkt på yngre skog.

Skogsvård

Föryngrade ytor som numera utgörs av huggningsklass R2 har vid inventeringstillfället klarat sig relativt väl från betestryck. Visst betestryck förekommer dock.
Röjning är föreslagen skogsvårdsåtgärd på ca 17 ha inom planperioden.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Jakträtt följer med till ny ägare av fastigheten då den ej är upplåten.
I området jagar Täfteå & Söderby Jaktklubb på en total areal av ca 3 000 ha.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns inga registrerade forn- eller kulturlämningar (Källa: Metria via SeSverige).

Naturvärden

På fastigheterna finns inga registrerade naturvärden (Källa: Metria via SeSverige). De sumpstråk som förekommer på fastigheten har klassats som NO. Detta endast är en rekommendation enligt plan.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Ludvig & Co ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kr.

Välkommen ut i skogen!

Gå på virtuell visning med Ludvig & Co:s Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om vart du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna intresseanmälan senast fre 5 Nov

Utgångspris: 750 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter