fbpx

Lantbruk

Obebyggd skogsfastighet i Sollefteå

Högsta bud

4 000 000 kr

Högstbjudande: 4 000 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Anbud senast tor 25 Nov

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
117,2 ha
Skogsmark
102,4 ha
Skogsimpediment
14,1 ha
Övrigmark
0,7 ha
Virkesförråd
12 752 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

SOLLEFTEÅ SÅNGAL 2:1

Om fastigheten

Fastigheten omfattar totalt 117 ha varav 104 ha är produktiv skogsmark. Virkesförråd ca 12 800 m³sk. Skogsbilvägar med mycket hög standard.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen i Sånga ca 15 km nedströms Sollefteå. Se översiktskarta och skogskartor.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad år 2015 av Ulf Öhman, SCA. Fastigheten består av totalt 117 ha varav 102 ha produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet är 12 800 m³ sk. Skogsbruksplanen är ajourhållen med de åtgärder som gjorts på fastigheten samt uppräknad med tillväxt.

Inledning
Fastigheten Sångal 2:1 är belägen i Multrå-Sånga församling, Sollefteå kommun, Västernorrlands län. Fastigheten består av 2 skiften med totalt ca 102 ha produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet är ca 12 800 m³sk, med stor andel äldre slutavverkningsskog men även en hel del skog på tillväxt.

Geografiska och biologiska förutsättningar
Markförhållandena är varierande, men större delen av fastigheten är dock frisk skogsmark som är tillgänglig för drivning under torrare barmarksperioder.
Boniteterna är relativt goda med blåbär som vanligaste markvegetationstyper.

Skogstillstånd
Det dominerande trädslaget är tall som upptar ca 46 % av virkesförrådet följt av gran som upptar 44 %. Skogens åldersfördelning är relativt jämn. Ungefär 28 %, (29 ha) av arealen är skog i huggningsklasserna S1 och S2 och volymen uppgår här till ca 7 100 m³sk .
Andelen skog yngre än 20 år ca 30 %, (31 ha).

Avverkning
Föreslagen avverkningsnivå uppgår till ca 6 000 m³sk under planperioden.

Gårdskarta

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.ludvig.se/fastigheter. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig samt information om skogsbestånden. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten. Zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Lagfart

Kostnaden för lagfart är 1,5% av köpeskillingen + 825 kr i expeditionsavgift.

Förvärvstillstånd

Krävs inte för privatperson.

Vägar

Utbetalningarna till Sångabäckvägens samfällighetsförening har sett ut så här de senaste åren enligt uppgift från säljaren:

2013 - 6 719 kr
2014 - 5 039 kr
2015 - 2 013 kr
2016 - 3 355 kr
2017 - 1 677 kr
2018 - 6 710 kr
2019 - 10 065 kr
2020 - 0 kr
2021 - 8 388 kr

Jakt

​Jakträtten är dagsläget upplåten till Kvarnbäckens jakt- och fritidsklubb med 5 års kontrakt. De önskar fortsätta att ha jakträtten på fastigheten.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 100 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast tor 25 Nov

Högstbjudande: 4 000 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter